Materiały ze szkoleń on-line dotyczących zamykania projektów w okresie pandemii, końcowego rozliczania projektów, reguły proporcjonalności, kontroli, monitorowania trwałości projektu w ramach RPO WP 2014-2020, które odbyło się w dniach 16 czerwca 2021 r. oraz 28 września 2021 r.

Program szkolenia:

 1. Końcowy wniosek o płatność
 1. Uproszone formy dokonywania rozliczeń a zakończenie projektu:
 1. Weryfikacja wniosku o płatność końcową
 1. Kontrola na zamknięcie projektu
 1. Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt finansowych
 1. Możliwe ułatwienia w okresie pandemii
 1. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu
 1. Dokumenty regulujące trwałość projektów
 1. Zasady utrzymania trwałości projektów
 1. Trwałość rezultatów wynikająca z zapisów umów o dofinansowanie w projektach EFS
 2. Kontrola w okresie trwałości
 3. Skutki naruszenia trwałości projektu
 4. Najczęstsze błędy w zakresie utrzymania trwałości                             

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. zamykania projektów w okresie pandemii (PDF, 2.36 MB )