Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które odbyło się 17 maja 2021 r.

Program szkolenia:

  • Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów RPO WP
  • Przepisy prawa dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów RPO WP
  • Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie
  • Rejestracja i gromadzenie dokumentacji w podmiocie
  • Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów RPO WP

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. archiwizacji dokumentacji projektów RPO WP (PDF, 5.5 MB)