Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 10 marca 2020 r.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm.) informujemy, że 10 marca 2020 r. uchwałą Nr 130/3014/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

 

Do pobrania:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 10 marca 2020 r.   (PDF, 5.58 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 288.44 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 10 marca 2020 r.

 

Wersje archiwalne z 2020 r.

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 25 lutego 2020 r.   (PDF, 5.14 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 298.1 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 25.02.2020 r. do 09.03.2020 r.

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 3 lutego 2020 r.   (PDF, 5.37 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 292.55 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 03.02.2020 r.do 24.02.2020 r.