Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 14 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818) informujemy, że 14 grudnia 2021 r. uchwałą nr Nr 343/6775/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 14 grudnia 2021 r.   (PDF, 5.12 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 57.97 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 14 grudnia 2021 r.

 

Wersje archiwalne z 2021 r.

1.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 31 sierpnia 2021 r.   (PDF, 4.73 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 58.37 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 31.08.2021 r. do 13.12.2021 r.

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 1 czerwca 2021 r.   (PDF, 4.68 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 57.97 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 01.06.2021 r. do 30.08.2021 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 6 kwietnia 2021 r.   (PDF, 4.78 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 57.96 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 06.04.2021 r. do 31.05.2021 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 16 lutego 2021 r.   (PDF, 4.9 MB)

Opis zmian SZOOP  (DOC, 81 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 16.02.2021 r. do 05.04.2021 r.

 

Wersje archiwalne z 2020 r.

1.  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 22 grudnia 2020 r.   (PDF, 5.65 MB)

Opis zmian SZOOP  (DOC, 79 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 22.12.2020 r. do 15.02.2021 r.

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 października 2020 r.   (PDF, 5.3 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 275.8 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 20.10.2020 r. do 21.12.2020 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 6 październik 2020 r.   (PDF, 5.41 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 414.41 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 06.10.2020 r. do 19.10.2020 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 11 sierpnia 2020 r.   (PDF, 5.41 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 353.25 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 11.08.2020 r. do 05.10.2020 r.

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 30 czerwca 2020 r.   (PDF, 5.41 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 443.34 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 30.06.2020 r. do 10.08.2020 r.

 

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 2 czerwca 2020 r.   (PDF, 5.2 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 301.98 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 02.06.2020 r. do 29.06.2020 r.

 

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 21 kwietnia 2020 r.   (PDF, 5.21 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 409.47 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 21.04.2020 r. do 01.06.2020 r.

 

8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 10 marca 2020 r.   (PDF, 5.58 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 288.44 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 10.03.2020 r. do 20.04.2020 r.

 

9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 25 lutego 2020 r.   (PDF, 5.14 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 298.1 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 25.02.2020 r. do 09.03.2020 r.

 

10. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 3 lutego 2020 r.   (PDF, 5.37 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 292.55 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 03.02.2020 r.do 24.02.2020 r. 

 

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

 
 
 
 

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

2014 - 2021 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS