30 marca 2022 r. DG REGIO uruchomi zaproszenie do składania wniosków odnoszących się do wdrażania nowego europejskiego Bauhausu.

Konkurs pt. „Wsparcie inicjatyw lokalnych dla nowego europejskiego Bauhausu” (ang. „Support to New European Bauhaus Local Initiatives”) przeznaczony jest dla małych i średniej wielkości władz lokalnych oraz ma na celu wyłonienie inspirujących projektów, które rozwijać będą trzy uzupełniające się wartości nowego europejskiego Bauhausu: zrównoważenie, estetyka i włączenie społeczne.

20 projektów z UE ukierunkowanych na konkretne miejsca otrzyma wsparcie rzeczowe od grupy interdyscyplinarnych ekspertów, celem ułatwienia upowszechniania elementów nowego europejskiego Bauhausu i poczynienia postępów w kierunku wdrażania. W związku z tym przekazujemy poniższy link do strony internetowej, która zawiera więcej wyjaśnień dotyczących konkursu, kwalifikowalności, terminów i odsyłaczy do formularzy aplikacyjnych online:

Support to New European Bauhaus Local Initiatives