Koniec 2020 roku to teoretycznie ostatni rok wdrażania perspektywy finansowej 2014 – 2020. I choć realizacja niektórych projektów jeszcze potrwa, to już można się pokusić o pewne wnioski i podsumowania związane z wdrażaniem Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 to sześć lat wspólnej pracy, realizacji wyzwań i walka z przeciwnościami. Lata, w których pojawiły się nie tylko nowe strategiczne dla rozwoju regionu inwestycje, ale również drobniejsze, choć równie ważne dla każdego mieszkańca, inicjatywy. To był, a właściwie ciągle jest, czas mobilizacji i kierowania wsparcia finansowego na działania, które w bezpośredni sposób chronią nasz największy kapitał regionu – zdrowie i życie mieszkańców. Pandemia i jej wszystkie negatywne skutki, w tym kryzys gospodarczy odcisnęła piętno, z którym pozostanie nam zmagać się jeszcze bardzo długo. Bez wątpienia jednak wzmocniła nas i pobudziła na nowo do solidarności oraz skupiania uwagi na działaniach dla dobra wspólnoty, którą stanowimy w zjednoczonej Europie.

Cyfry, które przemawiają do wyobraźni 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 to przede wszystkim jedna duża kwota dla naszego województwa ponad 2,1 mld EUR. Za nią kryją się tysiące projektów, właściwie w każdej z dziedzin naszego życia. Wystarczy rozejrzeć się wokół, a znalezienie tablicy czy plakatu z unijnym logotypem, prezentującym unijną flagę i informującym o dofinansowaniu z Unii, nie jest wcale trudne. Zmian, jakie zaszły, nie da się przeoczyć. Teraz nasze siły z coraz większą intensywnością kierujemy na właściwe przygotowanie i rozpoczęcie realizacji nowego RPO WP i perspektywę finansową 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Podkarpacia), który będzie służył rozwojowi województwa na niemal kolejną dekadę.

 N + 3 = 2023

To równanie w prosty sposób obrazuje, że pomimo zakończonej perspektywy finansowej czas na zakończenie realizacji niektórych projektów i ich rozliczenie beneficjenci mają do 2023 roku. Dotyczy to projektów, które są lub będą jeszcze realizowane, a których harmonogram prac przewiduje działania dłuższe niż do końca 2020 roku. Na ich finalizację i rozliczenie oraz pełne podsumowanie zgodnie z zasadą n+3, ustaloną przez Komisję Europejską poczekamy jeszcze trzy lata.

Dziś jednak wiemy, że Podkarpackie bardzo sprawnie wydatkuje Fundusze Europejskie. W projektach przedłożonych przez beneficjentów zawarta została niemal cała, dostępna alokacja. Województwo według danych na koniec 2020 roku znajdowało się w ścisłej czołówce w kraju pod względem wydatkowania środków europejskich.

Na koniec grudnia odnotowano 3 169 podpisanych umów z beneficjentami. Ich wartość wyniosła aż 11 960, 30 mln zł. Wartość samego dofinansowania unijnego w tych umowach wyniosła natomiast 8 291, 40 mln zł. Beneficjentom wypłacono łącznie z budżetu unijnego 6 204, 94 mln. zł (w tym wkład UE 5 949, 09 zł).

  • 250 – tyle odbyło się naborów wniosków (tryb konkursowym i pozakonkursowy) na łączną kwotę 10 216 388 768,07 PLN
  • 6 376 – tyle złożono poprawnych formalnie wniosków
  • 3 421 – to liczba projektów zatwierdzonych do realizacji
  • 17 561 – aż tyle wniosków o płatność złożyli beneficjenci

Podkarpackie to Ty – kampania o ludziach, którym się chce…

W podziękowaniu naszym beneficjentom pod koniec 2020 roku została zrealizowana nietypowa kampania promocyjna pt. Podkarpackie to Ty. Ukazała ona nie tylko sposób w jaki Fundusze Europejskie pozytywnie i mobilizująco wpłynęły na naszych bohaterów. Była to również, a może przede wszystkim inspiracja dla innych. Hasło reklamowe kampanii: Podkarpackie to Ty! miało skłonić do refleksji, że każdy z nas ma taką możliwość, by podejmować wyzwania właśnie dzięki Funduszom Europejskim. Okazja ku temu pojawi się już niebawem w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027.

W ramach kampanii (więcej o tym na www.rpo.podkarpackie.pl), powstał unikatowy na skalę europejską film dokumentalny o ludziach, którzy właśnie tak wykorzystali europejskie wsparcie. Zachęcamy do seansu i szukania inspiracji… dla siebie!