Pierwsza konferencja konsultacyjna projektu programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP) za nami. Spotkanie, które odbyło się w miniony piątek 14 stycznia br. w Centrum Wstawienniczo – Kongresowym G2A Arena w Jasionce zgromadziło wielu zainteresowanych mieszkańców regionu, w tym: przedstawicieli samorządów, firm, stowarzyszeń  i różnych instytucji. Częściowo odbyło się ono w formie online. Konferencję poprzedziła uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w całości również poświęcona sprawom związanym z programem (FEP).

Goście specjalni

Uczestnicy spotkania – tak jak wcześniej radni - wysłuchali prezentacji omawiających nowy program regionalny, które przedstawili minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek Władysław Ortyl oraz Wojciech Magnowski – dyr. Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim. Zdalnie z uczestnikami konsultacji spotkali się przedstawiciele Komisji Europejskiej: Christopher Todd – dyr. Wydziału ds. Polski Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Społecznych i Włączenia Społecznego oraz wicedyrektor tego wydziału - Cinzia Masina.

Cztery osoby siedzące na scenie głównej, przysłuchujące się wystąpieniu online

Cele i efekty

Omawiając nową perspektywę w kontekście programu regionalnego, minister Jarosińska-Jedynak mówiła o tym, że Unia Europejska stawia nam nowe cele, które trzeba będzie zrealizować. Wśród nowych wyzwań i priorytetów UE są przede wszystkim są kwestie dotyczące ochrony środowiska i te zapobiegające zmianom klimatycznym. Dlatego co najmniej 30% środków z EFRR ma być przeznaczone właśnie na cel klimatyczny. W podkarpackim programie regionalnym na te właśnie cele - na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, ochronę środowiska, efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii - zaplanowana jest jedna z najwyższych kwot to jest ponad 500 mln euro. Marszałek Władysław Ortyl mówił w kontekście nowego programu o kluczowych, strategicznych inwestycjach, wśród których są drogi wojewódzkie poprawiające dostęp do sieci TNT czyli A4, S19 i S74, Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka czy Szpital Uniwersytecki, Podkarpackie Centrum Nauki i PCI oraz Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. Christopher Todd podkreślał m.in., że Polska ciągle pozostaje największym beneficjentem polityki spójności, a odnosząc się do Podkarpacia i zarządzania dotychczasowym Regionalnym Programem Operacyjnym chwalił Instytucję Zarządzającą czyli urząd marszałkowski za sprawne zarządzanie funduszami oraz ich skuteczne promowanie. Cinzia Mazina podkreślała z kolei, że cieszy się, iż region jest tak zaawansowany jeżeli chodzi o negocjacje z KE. Mówiła o trzech celach, które UE chce zrealizować do 2030 roku, a są to: wzrost poziomu zatrudnienia, większy udział osób dorosłych w szkoleniach oraz zmniejszenie liczby osób dotkniętych ubóstwem.

Kobieta w granatowym żakiecie stoi przy mównicy i mówi do mikrofonu, gestykulując.

Materiały, przedstawione przez gości podczas konferencji do pobrania:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak: Program Regionalny w świetle uwarunkowań okresu 2021-2027 (pdf, 1.24 MB)

Władysław Ortyl: Szanse Województwa Podkarpackiego w kontekście perspektywy finansowej 2021-2027 (pdf, 3.83 MB)

Wojciech Magnowski: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (pdf,1.78 MB)

Pytania i sugestie

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się debata z udziałem gości obecnych w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym, a także osób zgłaszających pytania przez internet. Padały pytania m.in. o program dla Bieszczad, opiekę osób niepełnosprawnych, wsparcie dla przedsiębiorców czy uczelni.

Widownia częściowo wypełniona uczestnikami konferencji

Weź udział w konsultacjach

Oprócz kolejnych konsultacji FEP zaplanowanych w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu, dodatkowo 2 lutego za pośrednictwem stron internetowych i kanałów w mediach społecznościowych: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia odbędzie się wysłuchanie publiczne dla wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule Konsultacje społeczne. Umieszczono tam projekt programu oraz stosowne formularze, za pośrednictwem których można zgłaszać swoje sugestie do programu, czy zgłosić się na kolejne konferencje.