Projekt RPO WP na lata 2014-2020 przyjęty przez Zarząd Województwa i przesłany do Komisji Europejskiej.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Dokument ten uwzględnia opinię przesłaną przez  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 8 kwietnia 2014 r. na temat zgodności projektu RPO z dnia 1 kwietnia br. z zapisami Umowy Partnerstwa, jak również wnioski z konsultacji społecznych.

Program 10 kwietnia został przesłany do Brukseli za pomocą systemu elektronicznego (SFC2014).

Czytaj więcej...

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 315/7523/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Oba dokumenty podlegają konsultacjom społecznym, które trwać będą do dnia 3 marca 2014 r.

Czytaj więcej...