Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 publikuje wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.05.04.00-IZ-00-18-001/16, działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany).

Zobacz wyniki naboru