Nowości w portalu RPO WP na lata 2007 - 2013 http://www.rpo.podkarpackie.pl opis Inne ważne dokumenty 2014-10-23 13:45:38 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3484 <p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Do pobrania:</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/100618_wytyczne_do_zab_czerw_2010_r.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/Wykaz%20projekt%C3%B3w%20na%20list%C4%99%20rez%2015%2007%202013.doc">Lista rezerwowa Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla Osi 4</a><br /></span></span></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013_12/Lista_rez_dzial5_2_schem_A.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Lista rezerwowa Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2, schemat A - </span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: larger;"><strong><em><span style="font-family: Arial;">nowa</span></em></strong></span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/140929_iwipk_wrzes_2014.doc" target="_blank">Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em><strong>nowy</strong></em></span></a><br /></span></span></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/nsro_maj2007.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia</span></span></a></li><li><a target="_blank" href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytyczneunijne/Strony/glowna.aspx"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Strategiczne Wytyczne Wspólnoty</span></span></a></li><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/122"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><em><strong>- nowe</strong></em></span><br /></span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Plany%20komunikacji%20RPO%20WP/plan_komun_2014_aktual.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 </span></span><em><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">- nowy</span></span></strong></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/kontrakt_wojew__dzki.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Kontrakt wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/za__czniki_do_kontraktu.rar">Załączniki do Kontraktu wojewódzkiego</a> - plik RAR<br /></span></span></li></ul><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_1_do_kontraktu_wojew_dzkiego.pdf"><br />- Aneks nr 1 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_2_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc">Aneks nr 2 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO</a>&nbsp;/<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/zalaczniki_aneks2.zip">załączniki do aneksu nr 2</a>/</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_3_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc">Aneks nr 3 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a4_do_kw.doc">Aneks nr 4 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2011 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a5_do_kw.doc">Aneks nr 5 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2012 roku</a>&nbsp;/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/vII/2012/06/zal_do_a_5_do_kw(1).rar">załączniki do aneksu nr 5 &ndash; plik RAR</a>/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">.</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013%2011/aneks-nr-6-do-kw-dla-wp-z-dnia-4-11-2013.doc">Aneks nr 6 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2013 roku</a></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;">- <a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2014_09/kontrakt_aneks_7_z_dnia_18_09_2014.pdf">Aneks nr 7 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 18 września 2014 roku</a><a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013%2011/aneks-nr-6-do-kw-dla-wp-z-dnia-4-11-2013.doc"><br /></a></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_od28_czerw_2013.PDF" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span><strong><em><span style="font-size: larger;"> </span></em></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em><span style="font-size: larger;">- nowa</span></em></strong></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_cza_5_lip_%202011_27%20czer_2013.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - wersja aktualna do dnia 27 czerwca 2013 r. włącznie</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/procedura_odwo_awcza.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. - wersja aktualna do dnia 4 lipca 2011 r. włącznie</span></span></a><br />&nbsp;</li></ul><ul><li>&nbsp;<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/katalog_definicji_wskaznikow.pdf">Katalog definicji wskaźników kluczowych (wersja z kwietnia 2010 r.), spójny z treścią załącznika nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</a><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3049"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Zasady udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em><strong><span style="font-family: Arial;">nowa</span></strong></em></span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/termin-zaliczek-2014-rpo.pdf" target="_blank">Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ustalenia terminu rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a>&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: larger;"><strong><em><span style="font-family: Arial;">nowa</span></em></strong></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Obowiązujące wytyczne:&nbsp; <br /><a target="_blank" href="http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/Strony/lista.aspx">Krajowe wytyczne do programów na lata 2007-2013</a><br />&nbsp;</span></span></p> Termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 2014-10-23 13:39:45 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3483 <p style="text-align: justify;">Zarząd Województwa Podkarpackiego w rzeszowie Uchwałą nr 410/9680/14 z dnia 21 października 2014 r. ustalił termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2014 w ramach RPO WP na dzień 11 grudnia 2014 r.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/termin-zaliczek-2014-rpo.pdf" target="_blank"><strong>Uchwała nr 410/9680/14</strong></a></p> Ogloszenia o naborach 2014-10-17 11:33:42 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3482 <p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2970">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2013)&nbsp;<font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font></span><font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><span style="color: rgb(255,0,0)"><br /><font color="#000000">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3320"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></span></font></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2725"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013 sierpień)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br /></font></span></span></span></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3481" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">Zmiany do Regulaminu</a></strong><br /><a href="/pliki/file/os_I/2014/09/uchwala_396_9420_14.pdf">-Uchwała nr 396/9420/14 z dnia 17 września 2014 w sprawie zmiany Regulaminu</a></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2721"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br />- <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany18"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></font></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">-<a href="/pliki/file/os_I/2014/09/uchwala_387_9218_14.pdf">Uchwała nr 387/9218/14 z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie zmiany Regulaminu, wynikającej ze zmiany rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de <em>minimis </em>w ramach RPO </a></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="https://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2389"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013) </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<font color="#ff0000">&nbsp;<br /></font></font></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">-&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3330" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">Zmiany do Regulaminu</a></strong></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1905">Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a> (nabór 2012)<font color="#525252" size="2">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</font><br /></span>&nbsp; -&nbsp; <strong><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3334">Zmiany do Regulaminu</a></strong><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; </span><u><br /></u></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1725">Nabór wniosków w ramach działania 1.1&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><font size="2">- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1715">Nabór wniosków w ramach działania 1.3&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br /><font color="#000000">- </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany14"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /></span></span></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1794">Nabór wniosków w ramach działania 1.4&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font></span><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2">&nbsp;</font><br /></span></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany13"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span><u><br /></u></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1178">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2011) <font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font><font color="#525252">&nbsp;<br />&nbsp; <font color="#000000">&nbsp;- </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany10"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a>&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.eu/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/441"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2011)</font>&nbsp;- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span>&nbsp;<br /><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany11"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></font></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie10"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie9"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.2&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany9"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie8"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany8"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie7"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zamknięty</span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie6"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br /><font color="#525252" size="2">&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany6"><strong><font size="2">Zmiany do Regulaminu</font></strong><br /></a></span>&nbsp; <span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie5"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany5"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie4"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony<br />&nbsp;&nbsp;<font color="#525252">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany4"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie3"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie2"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany2"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie1"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p> Badania ewaluacyjne 2014 r. 2014-10-15 13:03:34 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3479 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Badanie ewaluacyjne &bdquo;10 lat województwa podkarpackiego w UE &ndash; ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu&rdquo;</strong></span></span><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Okres realizacji: </strong>maj &ndash; wrzesień 2014 r.<br /><strong>Wykonawca:</strong> konsorcjum firm: Zachodniopomorska Pracowania Badawcza Marta Rzeczkowska &ndash; Owczarek oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o<br /><strong>Cel badania:</strong> Ocena efektywności wykorzystania funduszy europejskich w kontekście społeczno-gospodarczego rozwoju województwa podkarpackiego.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Do pobrania:</em></strong></p><ul><li><strong><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_i/141015_rap_konc_16092014_rozw.pdf" target="_blank">Raport końcowy</a></strong></li><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_i/141015_matr_proj_lata_2004_2014.xls" target="_blank"><strong>Załącznik </strong>&ndash; Matryca projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2004-2014 z podziałem na powiaty. </a><br />&nbsp;</li></ul><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><hr /><p style="text-align: center;"><br /><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Badanie ewaluacyjne: &bdquo;Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020&rdquo;</strong></span></span><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Okres realizacji:</strong> maj &ndash; wrzesień 2014r.<br /><strong>Wykonawca:</strong> konsorcjum firm: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy &bdquo;S-TO-S&rdquo;<br /><strong>Cel badania:</strong> Ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kontekście luki finansowej.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Do pobrania:</em></strong></p><ul><li><strong><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_ii/141015_rap_konc_inz_fin_14_20.pdf" target="_blank">Raport końcowy</a><br /></strong></li><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_ii/141015_zal_do_raportu.pdf" target="_blank"><strong>Załącznik</strong></a><br />&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p> Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2014 r. 2014-10-15 12:27:54 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3478 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2014 roku</strong><br /></span></span></p><p><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/plan_pracy_km_na_2014.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/plan_pracy_km_na_2014.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Plan pracy Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 na 2014 rok&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p><hr /><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 19 marca 2014r.</span></span></strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchw_nr69_dot_protok_xx_mp_rpowp.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 69/XXII/14 w sprawie przyjęcia Protokołu z XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP w dniu 21 czerwca 2013 r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchw_nr70_dot_protok_xxi_km.pdf" target="_blank">Uchwała nr&nbsp; 70/XXII/14 w sprawie przyjęcia Protokołu z XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP w dniach 25-26 września 2013 r.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/uchw_nr71_dot_spr_i_polr_2013r.pdf">Uchwała nr 71/XXII/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za I półrocze 2013 r.</a><br /></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><u>Załączniki do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/spraw_okr_z_real_rpo_wp_za_i_polr_2013r.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP - I półrocze 2013 r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_1.xls">załącznik&nbsp; 1</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_2.xls">załącznik 2</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_3.xls">załącznik 3</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_4.xls">załącznik 4</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_5_form_dot_prom_i_inf.doc">załącznik 5</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_6_tabela_pozarzadowe.xls">załącznik 6</a><br /></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchw_nr72_dot_kryteriow_rpo_wp.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 72/XXII/14 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP</span></span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załącznik do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_72_z_zalacz/kryteria_tekst_jedn_zatw_zm.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Jednolity tekst Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP &ndash; załącznik do uchwały Komitetu Monitorującego RPO WP nr 72/XXII/14 z dnia 19 marca 2014r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/uchw_nr_73_dot_spraw_ii_polr_2013r.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 73/XXII/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za II półrocze 2013 r.</span></span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załączniki do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/spraw_okr_z_real_rpowp_za_ii_polr_2013r.doc" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP - II półrocze 2013r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_1.xls" target="_blank">załącznik&nbsp; 1</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_2.xls" target="_blank">załącznik 2</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_3.xls" target="_blank">załącznik 3</a><br /></span></span></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_4.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 4</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><u>Prezentacje z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP</u><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/przezentacje/prez_stan_real_rpowp_xxii_pos.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/przezentacje/prez_km_a_czernecki.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Projekty&nbsp; miasta Jasła&nbsp; współfinansowane ze środków&nbsp; EFRR&nbsp; w ramach&nbsp; RPO WP 2007-2013 realizowane w celu usuwania skutków powodzi&nbsp; z 2010 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół</span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/140703_protok_xxii_km.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 19 marca 2014 r.</span></span></a></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załączniki do protokołu:</u></span></span></p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/140703_porz_obr_xii.pdf" target="_blank">Porządek obrad XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/140703_lista_os_xxii_km.pdf" target="_blank">Lista osób obecnych na XXII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP.</a><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><hr /><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><strong>XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 18 czerwca 2014r.</strong><br /><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_uchw_protok_z_xii.pdf" target="_blank">Uchwała nr 74/XXIII/14 w sprawie przyjęcia protokołu z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 19 marca 2014 r.</a><br /></span></span></li></ul><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_uchw_spr_z2013r.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 75/XXIII/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WP za 2013 r.</span></span></a></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załącznik do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_sprawozdanie_roczne_za_2013_r.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za 2013 r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_1_5.xls" target="_blank">załącznik&nbsp; 1-5</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_6_eu_2020.xls" target="_blank">załącznik 6</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_7_rmb.xls" target="_blank">załącznik 7</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_6_eu_2020.xls" target="_blank">załącznik 8</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_9_iif.xls" target="_blank">załącznik 9</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_10_info_promo.doc" target="_blank">załącznik 10</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_11_srodowisko.doc" target="_blank">załącznik 11</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_12_bad_ewal.doc" target="_blank">załącznik 12</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_13_rekomend.doc" target="_blank">załącznik 13</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 14 :<br /></span></span><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_zal_14_legenda.doc" target="_blank"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" /><strong>legenda</strong>;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp; <a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_zal_14_mapa.pdf" target="_blank"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" /><strong>mapa</strong></a></li></ul><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_15_pkd.xls" target="_blank">załącznik 15</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_16_uchw_km.xls" target="_blank">załącznik 16</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_17_projekty_po.xls" target="_blank">załącznik 17</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_18_przykl_komplem.xls" target="_blank">załącznik 18</a><br /></span></span></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_19.doc" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 19</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><u>Prezentacje z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP:</u><br /><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140708_stan_realizacji_rpo_7_13_prezentacja.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Protokół</u><br /></span></span></p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/141015_protok_z_xxiii_km.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 18 czerwca 2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></li></ul><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Załączniki do protokołu:</span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/141015_porzadek_obr_xxiii.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Porządek obrad XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/141015_lista_os_ob_xxiii_km.pdf" target="_blank">Lista osób obecnych na XXIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP</a><br /></span></span></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></p><hr /><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br />XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 23 września 2014r.</strong><br /><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_uchw_protok.pdf" target="_blank">Uchwała nr 76/XXIV/14 w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 18 czerwca 2014 r.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_uchw_sprawozd.pdf" target="_blank">Uchwała nr 77/XXIV/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za I półrocze 2014 r.</a><br /></span></span></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br />Załącznik do uchwały: </span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_spraw_okr_z_real_rpo_wp_i_polr_2014r_km_rpowp.doc" target="_blank">Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za I półrocze 2014 r.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zal_nr_1.xls" target="_blank">załącznik 1</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zalacz_nr_2.xls" target="_blank">załącznik 2</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zalacz_nr_3.xls" target="_blank">załącznik 3</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zalacz_nr_4.xls" target="_blank">załącznik 4</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zal_nr_5_form_dot_%20inform_i_prom.doc" target="_blank">załącznik 5</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zal_6_tab_pozarzad.xls" target="_blank">załącznik 6</a><br /></span></span></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u><br />Prezentacje z XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP:</u><br /></span></span></p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_stan_real_rpo_wp.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_dzial_info_prom.pdf" target="_blank">Prezentacja działań informacyjno &ndash; promocyjnych realizowanych w ramach RPO WP</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_psim_lezajsk.pdf" target="_blank">Prezentacja projektu kluczowego pn.: <em>Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej &ndash; PSIM</em></a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_inform_nt_stanu_wdr_rekom.pdf" target="_blank">Informacja nt. stanu wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><br /></span></span></li></ul> WYNIK PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2013 (IV EDYCJA) 2014-10-13 07:53:50 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3477 <p>Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie od 29 sierpnia 2013 r. do dnia 11 października 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, edycja IV.</p><p>&nbsp;</p> <div align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"> <tbody><tr> <td><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td><div align="center"><b>Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td><div align="center"><b>Wynik oceny</b></div> <div align="center"><b>dopuszczającej</b></div> <div align="center"><b>negatywna / pozytywna</b></div></td> <td><div align="center"><b>Wynik oceny</b></div> <div align="center"><b>jakościowej</b></div> <div align="center"><b>(ilość uzyskanych</b></div> <div align="center"><b>punktów)</b></div> <div align="center"><b>&nbsp;</b></div></td> </tr> <tr> <td><div><span>1.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-478/13</div></td> <td><div align="center">E. Faber, N. Faber, <br /> K. Wajs<br /> Agencja Reklamy Eureka - Adver</div></td> <td><div align="center"><i>&bdquo;Unowocześnienie usług <br /> w firmie Eureka Adver&rdquo;</i></div></td> <td><div align="center">pozytywna</div></td> <td><div align="center">66</div></td> </tr> <tr> <td><div><span>2.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-558/13</div></td> <td><div align="center">Zakłady Automatyki &quot;POLNA&quot; S.A.</div></td> <td><div align="center"><i>&bdquo;Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego, wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zaworów odcinających<br /> &nbsp;i regulujących dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych&rdquo;</span></i></div></td> <td><div align="center"><br /> pozytywna</div></td> <td><div align="center">66</div></td> </tr> </tbody></table></div> Informacja w sprawie terminów konkursów planowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w 2014 r. 2014-10-08 13:03:27 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3476 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Na podstawie art. 102 <em>ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 </em>(Dz. U. 2014, poz. 1146) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż <u><strong>w roku 2014 nie są planowane </strong></u>nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. <br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 można znaleźć na stronie <a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/" target="_blank">www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/</a> w zakładce RPO WP 2014-2020.</p> Audycje radiowe pn. Podkarpackie po naszej myśli w 2014 r. 2014-10-07 11:15:27 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3473 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Zachęcamy do odsłuchania audycji radiowowych pn. <strong><em>Podkarpackie po naszej myśli </em></strong>emitowanych na falach Radia Rzeszów oraz Radia Via:</p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</p><table width="686" height="544" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td width="300"><p style="text-align: center;"><u><strong>Radio Rzeszów:</strong></u></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><em><strong>Marzec 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/1_rehab_tajecina_05_03%2012_10_rr.mp3" target="_blank">Audycja 1</a></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/2_20140319_konsult_rpo_rr.mp3"><em>Audycja 2</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Kwiecień 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/3_02042014_kresowa_osada.mp3" target="_blank">Audycja 3</a></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/4_16042014_konkurs_wiedzy.mp3" target="_blank"><em>Audycja 4</em></a></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/5_30042014_zamek_dzikow.mp3" target="_blank"><em>Audycja 5</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Maj 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/6_14052014_twierdza_przemysl.mp3" target="_blank"><em>Audycja 6</em></a></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/7_28052014_%20bartix_malawa_rr.mp3"><em>Audycja 7</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><strong><em>Czerwiec 2014</em></strong></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/8_16062014_biblioteka_przemysl_rr.mp3">Audycja 8</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/9_25062014_admill_kolbuszowa_rr.mp3"><em>Audycja 9</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><strong><em>Lipiec 2014</em></strong></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/10_09072014_primadent_rr.mp3">Audycja 10</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/11_23072014_szik_rr.mp3"><em>Audycja 11</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Sierpień 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/12_06082014_%20policja_rr.mp3" target="_blank">Audycja 12</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/13_20082014_arcom_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 13</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Wrzesień 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/14_03092014_dom_kult_kolbusz_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 14</em></a></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/15_17092014_termomodernizacja_w_sokolowie_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 15</em></a></li></ul></td><td width="300"><p style="text-align: center;"><u><strong>Radio Via:</strong></u></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><em><strong>Marzec 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_via/1_konsultacje_rpo_via.mp3" target="_blank">Audycja 1</a></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/2_20140318_wspia_via.mp3"><em>Audycja 2</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><strong><em>Kwiecień 2014</em></strong></p><ul><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/3_02042014_konsult_rpo_marsz_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 3</em></a></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/4_16042014_rehab_tajec_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 4</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><strong><em>Maj 2014</em></strong></p><ul><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/5_07052014_strazacy_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 5</em></a></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/6_21052014_primadent_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 6</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Czerwiec 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_via/7_03062014_%20pro_carpathia_via.mp3" target="_blank">Audycja 7</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/8_18062014_smak_gorno_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 8</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Lipiec 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_via/9_02072014_euroreg_targi_via.mp3" target="_blank">Audycja 9</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/10_16072014_horyniec_via.mp3" target="_self"><em>Audycja 10</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Sierpień 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_via/11_06082014_bernardyni_via.mp3" target="_blank">Audycja 11</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/12_20082014_perla_w_jasle_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 12</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Wrzesień 2014<br /></strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/13_twierdza_przem_3_09_via.mp3">Audycja 13</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/14_multistone_17_09_via.mp3"><em>Audycja 14</em></a></li></ul><p style="text-align: center;">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p> Dokumenty programowe RPO WP na lata 2007 - 2013 2014-10-06 11:55:41 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3467 <p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Do pobrania:</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/2014_04_15_tj_zaktual_urpo_wp.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 15 kwietnia 2014 r. </span></a><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em><br /></em></strong></span></span></li> <li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/RPO/zaktual_rpo_wp_12_2011.pdf"><span style="font-size: larger;">Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"> </span></span></span></span></a><span style="font-size: larger;"><br /> </span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/podreczniki_kwal/141006_podr_301014.doc">Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 </a></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/podreczniki_kwal/141006_podr_301014.doc"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em>- nowy</em></strong></span></a></span></span></span></span></span></li> </ul> Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 30 września 2014 r. 2014-10-06 11:43:19 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3465 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; W dniu 30 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 400/9510/14, na mocy której zmieniony został Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.<br />&nbsp;&nbsp; Zmiana polegała na dostosowaniu zapisów<em> Podręcznika </em>do <em>Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej </em>poprzez doprecyzowanie wydatków związanych z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Opis wprowadzonych zmian został przedstawiony w Wykazie zmian do <em>Podręcznika.</em><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">W pozostałym zakresie <em>Podręcznik </em>nie uległ zmianom.<br /><br /><br /><br /><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" />Pobierz:</p><ul><li style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/podreczniki_kwal/141006_podr_301014.doc" target="_blank"><em>Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 30 września 2014 r.</em></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/podreczniki_kwal/141006_wyk_zm_do_podr_wrz2014.doc" target="_blank"><em>Wykaz zmian do Podręcznika</em></a><br />&nbsp;</li></ul> Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie 2014-10-02 13:35:43 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3464 <div>W dniu 30.09.2014 r. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie złożył wniosek o&nbsp;dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. <i>Rozwój e-usług medycznych i&nbsp;rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w&nbsp;Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)</i> w ramach osi priorytetowej III&nbsp;Społeczeństwo informacyjne<span> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</span></div> <div>&nbsp;</div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"> <tbody><tr> <td width="121"><div align="center">Nr wniosku <br /> wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</div></td> <td width="123"><div align="center">Wnioskodawca</div></td> <td width="183"><div align="center">Tytuł projektu</div></td> <td width="123"><div align="center">Całkowity koszt projektu <br /> w /zł/</div></td> <td width="126"><div align="center">Wartość wnioskowanego dofinansowania<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; z EFRR <br /> w /zł/</span></div></td> </tr> <tr> <td width="121" valign="top"><div style="text-align: center;">WND-RPPK.03.01.00-18-003/14</div></td> <td width="123" valign="top"><div>Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie</div></td> <td width="183" valign="top"><div>Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)</div></td> <td width="123" valign="top"><div align="center">3&nbsp;711&nbsp;169,74</div></td> <td width="126" valign="top"><div align="center">3&nbsp;154&nbsp;494,26</div></td> </tr> </tbody></table> <div>&nbsp;</div> <div>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</div> <div align="left">&nbsp;</div> Biuletyn informacyjny RPO WP na lata 2007-2013 w 2014 r. 2014-10-02 11:58:18 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3463 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 &quot;Inwestujemy w rozwój&quot;. Numery z 2014 roku.<br /></span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Biuletyn Nr 1/2014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 2/2014</em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 3/2014</em></strong>&nbsp;&nbsp; <br /></em></strong></span></span></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><em><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3121" target="_blank"><img width="170" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/1_2014_biul_okl_popr.png" /></a>&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3314"><img width="170" height="240" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/2_2014_biul_okl.PNG" alt="" /></a>&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3461"><img width="171" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/141002_biu3_14_okl.PNG" /></a>&nbsp; <br /></em></span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p> Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (3/2014) 2014-10-02 10:35:52 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3461 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Zapraszamy do lektury trzeciego w tym roku numeru biuletynu RPO WP <em>Inwestujemy w rozwój</em>. W numerze przedstawiamy m.in. zintegrowane inwestycje terytorialne (tzw. ZIT-y) oraz przyszłość &bdquo;czystej energii&rdquo; w naszym regionie. W &bdquo;dobrych praktykach&rdquo; wizytówki podkarpackich uzdrowisk, rozkwitających dzięki Funduszom Europejskim. Perspektywa finansowa 2014 - 2020 na gruncie regionalnym - w rozmowie z Adamem Hamryszczakiem, dyrektorem Departamentu Zarządzania RPO.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Wersje <strong>Biuletynu</strong>:<br />&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://s-print.com.pl/biuletyn/energia_i_synergia/">mobilna;</a></em></strong></li><li style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/141002_biul_3_2014.pdf">do pobrania </a></em></strong><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/141002_biul_3_2014.pdf">(.pdf)</a></li></ul> Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 2014-09-29 08:52:22 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3458 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 398/9465/14 z dnia 23 września 2014 r. dokonał zmiany <em>Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</em><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest podyktowana następującymi czynnikami:<br />- podjęciem przez Zarząd Województwa w dniu 26 sierpnia br. decyzji w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn.: <em>Adaptacja, rozbudowa oraz wyposażenie obiektu WSIiZ w Przemyślu dla podniesienia poziomu i jakości kształcenia w aspekcie potrzeb gospodarki,</em> co skutkuje usunięciem go z wykazu,<br />- wprowadzeniem na listę projektów kluczowych przedsięwzięcia z listy rezerwowej w ramach działania 5.2 schemat A pn.: <em>Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci</em>, w związku z dostępnością środków na realizację niniejszej inwestycji.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; W pozostałym zakresie zmiana wykazu obejmuje aktualizację danych o projektach, wynikającą z bieżącego stanu przygotowania ich do realizacji oraz z aktualnego stanu realizacji projektów. <br />&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/140929_iwipk_wrzes_2014.doc" target="_blank">Pobierz <strong><em>wykaz </em></strong><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" /></a></li></ul> WNIOSKI WYBRANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B - NABÓR SIERPIEŃ 2013 2014-09-26 10:12:43 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3457 <p>23 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego &ndash; Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał oceny strategicznej wniosków nr WND-RPPK.01.01.00-18-621/13 pn. &bdquo;Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa poprzez zakup mobilnego centrum diagnostycznego&rdquo; oraz nr WND-RPPK.01.01.00-18-638/13 pn. &bdquo;Wzrost konkurencyjności firmy AGRIMPEX poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej&rdquo;, złożonych w IV edycji naboru w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B &ndash; Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w oparciu o listę rankingową będącą wynikiem oceny wniosków pod względem merytorycznym dokonanej przez Komisję Konkursową oraz dokonał wyboru do dofinansowania projektów, ocenionych pozytywnie w wyniku oceny merytorycznej i strategicznej.</p><p><a href="/pliki/file/os_I/2014/09/8_%20lista_podst_1_1%20IV.doc">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania 1.1 schemat B - nabór sierpień 2013</a></p> Wybór do dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania 5.2, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia 2014-09-26 09:26:13 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3455 <div>W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt pn.<i> Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci</i> złożony 11.06.2014&nbsp;r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A &ndash; Infrastruktura ochrony zdrowia.</div> <div>Dokonując oceny strategicznej Zarząd Województwa uznał, że ww. projekt jest zgodny z&nbsp;aktualnymi potrzebami i&nbsp;zrównoważonym rozwojem województwa i biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie portu lotniczego w Jasionce dla rozwoju województwa podkarpackiego przyznał dodatkowe 20 punktów.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Wniosek wybrany do dofinansowania po ocenie strategicznej:</div> <div>&nbsp;</div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"> <tbody><tr> <td width="38" rowspan="2"><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td width="113" rowspan="2"><div align="center"><b>Nr wniosku <br /> wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td width="170" rowspan="2"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td width="274" rowspan="2"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td width="113" rowspan="2"><div align="center"><b>Całkowity <br /> koszt projektu&nbsp;<br /> w (PLN)</b></div></td> <td width="208" colspan="2"><div align="center"><b>Dotacja, w tym z:</b></div></td> <td width="104" rowspan="2"><div align="center"><b>Suma uzyskanych punktów po ocenie merytorycznej i strategicznej</b></div></td> </tr> <tr> <td width="104"><div align="center"><b>EFRR (PLN)</b></div></td> <td width="104"><div align="center"><b>Budżetu Państwa (PLN)</b></div></td> </tr> <tr> <td width="38"><div align="center">1.</div></td> <td width="113" valign="top"><div>WND-RPPK.05.02.00-18-001/14</div></td> <td width="170" valign="top"><div>Szpital Wojewódzki nr&nbsp;2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie</div></td> <td width="274" valign="top"><div><i>Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci</i></div></td> <td width="113"><div align="center">13&nbsp;518&nbsp;424,14</div></td> <td width="104"><div align="center">2&nbsp;783&nbsp;435,00</div></td> <td width="104"><div align="center">2&nbsp;211&nbsp;565,00</div></td> <td width="104"><div align="center">76,25</div></td> </tr> </tbody></table> <div>&nbsp;</div> <div>Nazwa Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</div> XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP – 23 września 2014r. 2014-09-25 13:14:54 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3454 <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong>XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 </strong>odbyło się w dniu 23 września 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Obradom przewodniczył Pan Tadeusz Pióro &ndash; Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.<br />&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img width="360" height="240" src="/pliki/image/zdjecia/zdjecia_2014/140926_01.PNG" alt="" /></p><p style="text-align: justify;"><br />Głównym punktem porządku obrad XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP było zatwierdzenie sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za I półrocze 2014r. Informację w tym zakresie przedstawiła Pani Marta Matczyńska &ndash; Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Komitet Monitorujący jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. </p><p style="text-align: center;"><br /><br />&nbsp;<img width="360" height="240" src="/pliki/image/zdjecia/zdjecia_2014/140926_02.PNG" alt="" />&nbsp; <img width="240" height="360" src="/pliki/image/zdjecia/zdjecia_2014/140926_03.PNG" alt="" /></p><p style="text-align: justify;"><br /><br />Podczas posiedzenia członkowie wysłuchali Informacji nt.<em> stanu wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-2013</em> przedstawionej przez Pana Grzegorza Kapustę &ndash; Kierownika Oddziału Monitoringu i Ewaluacji w DRR, a także mieli okazję zapoznać się z działaniami informacyjno &ndash; promocyjnymi w ramach Programu przeprowadzonymi w 2014r., o których opowiedział Pan Robert Żołynia &ndash; Kierownik Oddziału szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych RPO w DRR.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img width="360" height="240" src="/pliki/image/zdjecia/zdjecia_2014/140926_04.PNG" alt="" />&nbsp; <img width="360" height="240" src="/pliki/image/zdjecia/zdjecia_2014/140926_05.PNG" alt="" /></p><p style="text-align: justify;"><br /><br />W trakcie spotkania zaprezentowano również projekt kluczowy <em>Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element&nbsp; Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej &ndash; PSIM </em>realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne RPO WP. <br />&nbsp;</p> Dzień z projektem RPO 18.09.2014 r. - inwestycje w sferze przedsiębiorczości 2014-09-25 11:28:21 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3451 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Kolejny raz dziennikarze podkarpackich mediów mieli okazję przekonać się w jakim stopniu...</p><p style="text-align: right;"><a href="http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3474-dzien-z-funduszami-badania-w-gospodarce" target="_blank"><img width="150" height="39" src="/pliki/image/banery/2011/czytaj_wiecej.PNG" alt="" /></a></p> Promocja RPO WP 2014-09-25 11:20:01 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3450 <p>&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/454"><span style="font-size: larger;">Promocja projektów w ramach RPO WP </span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3474-dzien-z-funduszami-badania-w-gospodarce" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Dzień z projektem RPO 18.09.2014 r. - inwestycje w sferze przedsiębiorczości</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3438-rozpedzone-podkarpackie-mknie-dalej"><em><span style="font-size: larger;">III Rodzinny Rajd Rowerowy z Funduszami Europejskimi </span></em><span style="font-size: larger;">&ndash; 31 sierpnia 2014 r., Sanok</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://umwp.podkarpackie.pl/index.php/kultura/3428-mistrz-penderecki-dyrygowal-w-mielcu-w-finale-xvii-miedzynarodowego-festiwalu-muzycznego"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Europejskie spotkanie z kulturą w Mielcu</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/promocja/3343-kabaretowe-wakacje-z-duchami"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Unijna &quot;Noc z duchami&quot; w Przemyślu</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3331-promujemy-podkarpacie-i-fundusze-unijne"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Ruszyła kampania promująca efekty wdrażania </span><em><span style="font-family: Arial;">RPO WP na lata 2007-2013</span></em></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3289-dziennikarze-sladami-unijnych-inwestycji" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Dziennikarze na wyjeździe studyjnym poświęconym projektom RPO WP</span><span style="font-size: larger;"> - czerwiec 2014 r.</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3183"><span style="font-size: larger;">Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w numerze 1/2014 biuletynu &bdquo;Inwestujemy w rozwój&rdquo; </span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3188-swietujemy-10-lat-w-ue"><em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Unia &ndash; strzał w 10-tkę </span></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&ndash; impreza plenerowa na rzeszowskim Rynku</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3102"><span style="font-size: larger;">10 lat Polski w UE</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/3155-mlodzi-wiedza-duzo-o-funduszach-europejskich"><em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim</span></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> &ndash; V edycja</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3111-dzien-z-projektem-rpo"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Dzień z projektem RPO - 25.03.2014 r.</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/253"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Projekty RPO WP na falach radiowych w 2014 r.</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/262" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Cykl programów telewizyjnych pn. </span><em><span style="font-size: larger;">Podkarpackie po naszej myśli </span></em><span style="font-size: larger;">w 2014 r. (PLAYLISTA)</span></a><span style="font-size: larger;"><br /></span></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2982" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w biuletynie 4/2013 &bdquo;Inwestujemy w rozwój&rdquo;</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/2839-podsumowano-stan-wdrazania-rpo-wp-w-2013-roku" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Konferencja roczna RPO WP</span></span></a><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/208/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2165" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">Prace laureatów konkursu pn. <strong><em>PROJEKTY UNIJNE W UJĘCIU ARTYSTYCZNYM </em></strong>w kategoriach: </span><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/246/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2920" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><em><span style="font-size: larger;">fotografia</span></em></span></strong></a><em><span style="font-size: larger;">, <a href="http://www.youtube.com/watch?list=PLbQ7smMovFbwvKaZjcEFWqz0yW3oxLlRl&amp;v=oyGAm4Zd9M4" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);">film krótkometrażowy</span></strong></a>, </span><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/246/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2922" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">praca plastyczna</span></span></strong></a></em></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/244/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2777"><span style="font-size: larger;">Konkurs Projekty unijne w ujęciu artystycznym rozstrzygnięty</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/2698-o-nowej-perspektywie-finansowej-i-planowanych-przedsiewzieciach-na-konferencji-prasowej"><span style="font-size: larger;">Wyjazd studyjny dla dziennikarzy i konferencja prasowa Marszałka Województwa Podkarpackiego</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/wspopraca-midzynarodowa/aktualnoci/2637-europejskiej-dni-dobrosasiedztwa"><span style="font-size: larger;">Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2013 [VIDEO]</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Regionalny-Program-Operacyjny-Wojew%C3%B3dztwa-Podkarpackiego-na-lata-2007-2013/110500015704142?sk=wall" target="_blank"><span style="font-size: larger;">RPO na Facebooku</span></a><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/93/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/806"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/93/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1204"><span style="font-size: larger;">Wytyczne w zakresie informacji i promocji</span></a><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pl/rozwoj-regionalny/608-unia-i-klas"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.eu/109"><span style="font-size: larger;">Biuletyn<em> Inwestujemy w rozwój</em></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/123"><span style="font-size: larger;">Kurs wymiany PLN/EURO, wg którego określa się wartość projektu</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/124"><span style="font-size: larger;">Logotypy</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/183"><span style="font-size: larger;">Szkolenia dla beneficjentów RPO WP</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/72"><span style="font-size: larger;">Dane kontaktowe</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/promocja/dzialania_promocyjne"><span style="font-size: larger;">Archiwum Działań Promocyjnych zamieszczone na Wrotach Podkarpackich </span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p> BADANIE EWALUACYJNE PN. „Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej” 2014-09-22 14:51:15 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3447 <p style="text-align: justify;">Na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w okresie od 22 sierpnia do 28 listopada 2014r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn. &bdquo;Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej&rdquo;. Wykonawcą badania jest konsorcjum firm Collect Consulting S.A oraz INVEST &amp; CONSULTING GROUP Sp. z o.o. Wykonawcy skontaktują się z poszczególnymi kategoriami respondentów w celu poinformowania o szczegółach badania oraz przeprowadzeniu wywiadów osobistych i telefonicznych, wywiadów grupowych oraz ankiet.&nbsp; <br /><br />W załączeniu list uwierzytelniający.<br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Do pobrania:</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/inne/20140922_list_polecajacy.pdf"><strong>List uwierzytelniający (.pdf)</strong></a></li></ul> INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH I OSI DZIAŁANIE 1.1 SCHEMAT B - BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE - NABÓR 2013 SIERPIEŃ 2014-09-22 14:25:00 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3445 <p>Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny formalnej wniosków złożonych w terminie od dnia 29.08.2013 r. do dnia 11.10.2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</p> <p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"> <tbody> <tr height="135"> <td>Oś priorytetowa&nbsp;</td> <td>Działanie</td> <td>Liczba projektów ocenionych pozytywnie</td> <td>Liczba projektów ocenionych negatywnie</td> <td>Liczba projektów nie podlegających rozpatrzeniu</td> <td>Liczba rezygnacji</td> <td>Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie w zł</td> <td>W tym wartość wnioskowanego dofinansowania<br /> &nbsp;z EFRR w zł</td> <td>Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z EFRR&nbsp;oraz z Budżetu Państwa zgodnie <br /> z ogłoszeniem w zł</td> </tr> <tr height="155"> <td><p>I. Konkurencyjna<br /> &nbsp;i innowacyjna<br /> gospodarka</p></td> <td>1.1&nbsp;Wsparcie kapitałowe<br /> przedsiębiorczości&nbsp;<br /> Schemat B</td> <td valign="middle" align="center">2</td> <td valign="middle" align="center">5</td> <td valign="middle" align="center">0</td> <td valign="middle" align="center">0</td> <td>2 343 259,86</td> <td>809 659,85</td> <td>30 000 000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;Lista wniosków o dofinansowanie, które po ponownej ocenie otrzymały pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o&nbsp;dofinansowanie projektów ze środków <br /> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach:</p> <p>Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka</p> <p>Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości</p> <p>&nbsp;Schemat B &ndash; Bezpośrednie dotacje inwestycyjne</p><p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="281" border="1"><colgroup><col width="95" /> <col width="109" /> <col width="77" /> </colgroup><tbody><tr height="40"> <td width="281" height="40" colspan="3">Numer rejestracyjny wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</td> </tr> <tr height="19"> <td height="19" colspan="3">WND-RPPK.01.01.00-18-621/12</td> </tr> <tr height="19"> <td height="19" colspan="3">WND-RPPK.01.01.00-18-638/13</td> </tr> </tbody></table> INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH I OSI DZIAŁANIE 1.1 SCHEMAT B - BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE - NABÓR 2013 SIERPIEŃ 2014-09-22 14:12:59 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3444 <p><span new="" style="font-size:9.0pt;font-family: ">Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny formalnej wniosku złożonego w terminie od dnia 29.08.2013 r. do dnia 11.10.2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</span></p> <p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"> <tbody> <tr> <td><div>&nbsp;Oś priorytetowa&nbsp;</div></td> <td><div align="center">Działanie</div></td> <td><div align="center">Liczba projektów ocenionych pozytywnie</div></td> <td><div align="center">Liczba projektów ocenionych negatywnie</div></td> <td><div align="center">Liczba projektów nie podlegających rozpatrzeniu</div></td> <td><div align="center">Liczba rezygnacji</div></td> <td><div align="center">Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie w zł</div></td> <td><div align="center">W tym wartość wnioskowanego dofinansowania<br /> &nbsp;z EFRR w zł</div></td> <td><div align="center">Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów </div><div align="center">z EFRR&nbsp;oraz </div><div align="center">z Budżetu Państwa</div><div align="center">zgodnie z ogłoszeniem</div><div align="center">w zł</div></td> </tr> <tr> <td><div align="center">I. Konkurencyjna<br /> &nbsp;i innowacyjna&nbsp;</div><div align="center">gospodarka</div></td> <td><div align="center">1.1&nbsp;Wsparcie </div><div align="center">kapitałowe przedsiębiorczości</div><div align="center">&nbsp;Schemat B</div></td> <td><div align="center">1</div></td> <td><div align="center">0</div></td> <td><div align="center">0</div></td> <td><div align="center">0</div></td> <td><div align="center">44 649,00 zł</div></td> <td><div align="center">15 427,50</div></td> <td><div align="center">30 000 000,00</div></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div>Wniosek o dofinansowanie, który otrzymał pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne:</div> <div>&nbsp;</div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td width="319" valign="top"><div align="center">Numer rejestracyjny wniosku wg KSI</div> <div align="center">(SIMIK 07-13)</div></td> </tr> <tr> <td width="319" nowrap=""><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-478/13</div></td> </tr> </tbody> </table> Zarząd Województwa Podkarpackiego zawarł pre-umowę z beneficjentem indywidualnego projektu kluczowego 2014-09-22 13:52:15 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3441 <p style="text-align: justify;">W dniu 17 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zawarł umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego (pre-umowę) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z beneficjentem przedsięwzięcia pn.<em> <strong>&bdquo;Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)&rdquo;, </strong>wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.&nbsp;&nbsp; </em><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Na podstawie pre-umowy beneficjent ww. projektu zobowiązany jest do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, w celu dokonania jego oceny zgodnie z kryteriami wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WP.<br />&nbsp;</p> Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – NABÓR sierpień 2013 (IV Edycja) 2014-09-19 10:44:20 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3440 <div>17 września 2014 r. Uchwałą Nr 396/9417/14 Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zwiększenia wysokości dostępnych środków w ramach IV edycji naboru (nabór 2013 sierpień) w&nbsp;Działaniu 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B &ndash; Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, do kwoty 80&nbsp;688&nbsp;716,89 PLN.</div> <div>Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru projektów z listy rezerwowej wniosków wybranych do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej, z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</div> <div>Przyznanie dofinansowania dla wniosków, o których mowa, ma charakter warunkowy, uzależniony od dostarczenia przez Wnioskodawców kompletu wymaganych dokumentów określonych w Regulaminie Konkursu oraz udokumentowania przez Wnioskodawców zgodności projektów z wymaganiami prawa wspólnotowego w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i prawidłowości przeprowadzonej procedury oceny w tym zakresie, a&nbsp;także z zastrzeżeniem, że kwoty dofinansowania dla projektów nie mogą być większe niż określone w niniejszej uchwale.</div> <div>Podpisanie umów o dofinansowanie uzależnione jest od posiadania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 odpowiednich środków finansowych, wielkość dostępnego limitu środków wynika z wahań kursowych.</div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="/pliki/file/os_I/2014/09/lista_podst_1_1.doc">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania działanie 1.1 schemat B &ndash; nabór 2013 sierpień</a></div> WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SCHEMAT B BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007–2013 - NABÓR SIERPIEŃ 2013 (IV EDYCJA) 2014-09-18 09:24:42 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3439 <p>17 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007&ndash;2013 - nabór sierpień 2013, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 260/6351/13 z 22 sierpnia 2013 r. zmienionego uchwałą nr 370/8859/14 z 14 lipca 2014 r., w rozdziale 2. Informacje ogólne, pkt 1. Terminy, lit. d. Termin realizacji projektu słowa: </p><p><br /><em>Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie później niż 3 m-ce od daty określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 r. </em></p><p>zastępuje się słowami:</p><p><em>Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie później niż 3 m-ce od daty określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić do dnia 31 marca 2015 r.</em><br />&nbsp;</p> WYNIK PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2013 (IV EDYCJA) 2014-09-18 09:17:35 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3438 <div>Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie od 29 sierpnia 2013 r. do dnia 11 października 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013, edycja IV&nbsp;</div> <div align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"> <tbody><tr> <td width="10%"><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td width="19%"><div align="center"><b>Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td width="18%"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td width="23%"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td width="14%"><div align="center"><b>Wynik oceny</b></div> <div align="center"><b>dopuszczającej</b></div> <div align="center"><b>negatywna / pozytywna</b></div></td> <td width="13%"><div align="center"><b>Wynik oceny </b></div> <div align="center"><b>jakościowej </b></div> <div align="center"><b>(ilość uzyskanych </b></div> <div align="center"><b>punktów)</b></div> <div align="center"><b>&nbsp;</b></div></td> </tr> <tr> <td width="10%"><div align="center">1</div></td> <td width="19%"><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-621/13</div></td> <td width="18%"><div align="center">Euroterm Sp. z o.o.</div></td> <td width="23%"><div align="center">Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa poprzez zakup mobilnego centrum diagnostycznego</div></td> <td width="14%"><div align="center">Pozytywna</div></td> <td width="13%"><div align="center">83,0</div></td> </tr> <tr> <td width="10%"><div align="center">2</div></td> <td width="19%"><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-638/13</div></td> <td width="18%"><div align="center">AGRIMPEX Ewa Piotrów</div></td> <td width="23%"><div align="center">Wzrost konkurencyjności firmy AGRIMPEX poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej</div></td> <td width="14%"><div align="center">Pozytywna</div></td> <td width="13%"><div align="center">51,5</div></td> </tr> </tbody></table></div> <div align="center">&nbsp;</div> Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przygotowaniu do realizacji projektu indywidualnego 2014-09-17 13:36:00 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3437 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; W dniu 2 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, na mocy uchwały Nr 389/9287/14 w sprawie decyzji o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego umieszczonego na Liście rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, powierzył Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich przygotowanie do realizacji projektu kluczowego pn. <em>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa &ndash; Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie &ndash; granica województwa km 74+119 &divide; 76+297.</em><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Na podstawie ww. decyzji beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, w celu dokonania jego oceny zgodnie z kryteriami wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WP.<br />&nbsp;</p> INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY STRATEGICZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR LUTY 2013 2014-09-16 08:54:34 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3434 <p>9 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał oceny strategicznej projektów nr WND-RPPK.01.01.00-18-020/13, WND-RPPK.01.01.00-18-136/13, złożonych w dniach od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. (edycja III), w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p><p><a href="/pliki/file/os_I/2014/09/lista_wnioskow.doc">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania </a><br />&nbsp;</p> Podkarpacki Informator Unijny - publikacje prasowe w 2014 r. 2014-09-15 10:05:32 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3431 <p style="text-align: center;"><em><strong>Podkarpacki Informator Unijny </strong></em><strong>- publikacje zamieszczane w prasie regionalnej i lokalnej w 2014 r.<br /></strong><br />&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/podkarp_inf_unijny/2014/1_piu_2014_kwiecien.pdf"><strong><em>Materiał 1</em></strong></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/podkarp_inf_unijny/2014/2_piu_2014_czerwiec.pdf"><strong><em>Materiał 2</em></strong></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/podkarp_inf_unijny/2014/3_piu_2014_wrzesien.pdf"><strong><em>Materiał 3 </em></strong><br /></a></li></ul> Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia 2014-09-15 08:26:21 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3429 <div abp="1064"><b abp="1065"><font size="6" abp="1066"><font size="5" abp="1067">Wyniki oceny merytorycznej wniosku o&nbsp;dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w&nbsp;ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A &ndash; Infrastruktura ochrony zdrowia</font></font></b></div><div abp="1068">&nbsp;</div><div abp="1069">Zakończona została ocena merytoryczna wniosku o&nbsp;dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. <i abp="1070">Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci</i> złożonego 11.06.2014 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A &ndash; Infrastruktura ochrony zdrowia.</div><div abp="1071">W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję konkursową ww. wniosek&nbsp;uzyskał minimum 30% maksymalnej liczby punktów i w związku z tym przeszedł do kolejnego etapu oceny - oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.</div><div abp="1072">&nbsp;</div><div abp="1132">&nbsp;</div><p abp="1073"><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" abp="1133"><tbody abp="1134"><tr abp="1135"><td rowspan="2" width="38" abp="1136"><div abp="1137" align="center"><b abp="1138">Lp.</b></div></td><td rowspan="2" width="104" abp="1139"><div abp="1140" align="center"><b abp="1141">Nr wniosku <br abp="1142" />wg KSI <br abp="1143" />(SIMIK 07-13)</b></div></td><td rowspan="2" width="170" abp="1144"><div abp="1145" align="center"><b abp="1146">Wnioskodawca</b></div></td><td rowspan="2" width="284" abp="1147"><div abp="1148" align="center"><b abp="1149">Tytuł projektu</b></div></td><td rowspan="2" width="132" abp="1150"><div abp="1151" align="center"><b abp="1152">Całkowity <br abp="1153" />koszt projektu&nbsp;<br abp="1154" />w (PLN)</b></div></td><td width="208" colspan="2" abp="1155"><div abp="1156" align="center"><b abp="1157">Dotacja, w tym z:</b></div></td><td rowspan="2" width="85" abp="1158"><div abp="1159" align="center"><b abp="1160">Wynik oceny merytorycznej</b></div><div abp="1161" align="center"><b abp="1162">/liczba uzyskanych punktów</b></div></td></tr><tr abp="1163"><td width="104" abp="1164"><div abp="1165" align="center"><b abp="1166">EFRR (PLN)</b></div></td><td width="104" abp="1167"><div abp="1168" align="center"><b abp="1169">Budżetu Państwa (PLN)</b></div></td></tr><tr abp="1170"><td valign="top" width="38" abp="1171"><div abp="1172" align="center">1.</div></td><td valign="top" width="104" abp="1173"><div abp="1174">WND-RPPK.05.02.00-18-001/14</div></td><td valign="top" width="170" abp="1175"><div abp="1176">Szpital Wojewódzki nr&nbsp;2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie</div></td><td valign="top" width="284" abp="1177"><div abp="1178"><i abp="1179">Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci</i></div></td><td valign="top" width="132" abp="1180"><div abp="1181" align="right">13&nbsp;518&nbsp;424,14</div></td><td valign="top" width="104" abp="1182"><div abp="1183" align="right">4&nbsp;995&nbsp;000,00</div></td><td valign="top" width="104" abp="1184"><div abp="1185" align="right">0,00</div></td><td valign="top" width="85" abp="1186"><div abp="1187" align="center">56,25</div></td></tr></tbody></table></p><div abp="1074">Nazwa Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</div>