Nowości w portalu RPO WP na lata 2007 - 2013 http://www.rpo.podkarpackie.pl opis Konsultacje społeczne propozycji projektu zgłoszonego na Listę rezerwową IWIPK 2014-08-29 11:06:30 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3387 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji projektu zgłoszonego przez Powiat Jasielski na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i polegającego na odbudowie infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi w 2010 r., tj.: <em>Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego &ndash; ul. Sobniowska (Jasło)</em>.<br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Ww. projekt został poddany ocenie, w wyniku której stwierdzono, iż spełnia kryteria ustalone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, wskazane w zaproszeniu do zgłaszania projektów do wykazu.<br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Zgodnie z <em>Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych </em>Zarząd ogłasza konsultacje społeczne, które potrwają <strong>od dnia 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r.</strong><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk w związku z&nbsp; naborem projektów na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, polegających na usuwaniu skutków powodzi w 2010 r. <br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Z uwagi na to, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz zgłaszania uwag prosimy przesłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: <a target="_blank" href="mailto:drr@podkarpackie.pl">drr@podkarpackie.pl&nbsp;</a> w terminie <strong>do dnia 30 września&nbsp; 2014 r.</strong><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; W tytule wiadomości przekazującej formularz zgłaszania uwag prosimy wpisać: &bdquo;Konsultacje społeczne projektu zgłoszonego na Listę rezerwową wykazu projektów kluczowych w ramach II osi priorytetowej RPO WP z zakresu usuwania skutków powodzi w 2010 r.&rdquo;.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /><strong> Do pobrania:</strong></p><ul><li><strong><em><a target="_blank" href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2014_08/140829_info_o_proj.doc">Informacja o projekcie poddawanym konsultacjom społecznym</a><br /></em></strong></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2014_08/140829_form_zglasz_uwag.doc"><strong><em>Formularz zgłaszania uwag</em></strong></a></li></ul> Promocja RPO WP 2014-08-28 09:20:34 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3385 <p>&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/454"><span style="font-size: larger;">Promocja projektów w ramach RPO WP </span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3368"><em><span style="font-size: larger;">III Rodzinny Rajd Rowerowy z Funduszami Europejskimi </span></em><span style="font-size: larger;">&ndash; 31 sierpnia 2014 r., Sanok</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://umwp.podkarpackie.pl/index.php/kultura/3428-mistrz-penderecki-dyrygowal-w-mielcu-w-finale-xvii-miedzynarodowego-festiwalu-muzycznego"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Europejskie spotkanie z kulturą w Mielcu</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/promocja/3343-kabaretowe-wakacje-z-duchami"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Unijna &quot;Noc z duchami&quot; w Przemyślu</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3331-promujemy-podkarpacie-i-fundusze-unijne"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Ruszyła kampania promująca efekty wdrażania </span><em><span style="font-family: Arial;">RPO WP na lata 2007-2013</span></em></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3289-dziennikarze-sladami-unijnych-inwestycji" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Dziennikarze na wyjeździe studyjnym poświęconym projektom RPO WP</span><span style="font-size: larger;"> - czerwiec 2014 r.</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3183"><span style="font-size: larger;">Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w numerze 1/2014 biuletynu &bdquo;Inwestujemy w rozwój&rdquo; </span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3188-swietujemy-10-lat-w-ue"><em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Unia &ndash; strzał w 10-tkę </span></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&ndash; impreza plenerowa na rzeszowskim Rynku</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3102"><span style="font-size: larger;">10 lat Polski w UE</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/3155-mlodzi-wiedza-duzo-o-funduszach-europejskich"><em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim</span></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> &ndash; V edycja</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3111-dzien-z-projektem-rpo"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Dzień z projektem RPO - 25.03.2014 r.</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/253"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Projekty RPO WP na falach radiowych w 2014 r.</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/262" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Cykl programów telewizyjnych pn. </span><em><span style="font-size: larger;">Podkarpackie po naszej myśli </span></em><span style="font-size: larger;">w 2014 r. (PLAYLISTA)</span></a><span style="font-size: larger;"><br /></span></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2982" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w biuletynie 4/2013 &bdquo;Inwestujemy w rozwój&rdquo;</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/2839-podsumowano-stan-wdrazania-rpo-wp-w-2013-roku" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Konferencja roczna RPO WP</span></span></a><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/208/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2165" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">Prace laureatów konkursu pn. <strong><em>PROJEKTY UNIJNE W UJĘCIU ARTYSTYCZNYM </em></strong>w kategoriach: </span><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/246/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2920" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><em><span style="font-size: larger;">fotografia</span></em></span></strong></a><em><span style="font-size: larger;">, <a href="http://www.youtube.com/watch?list=PLbQ7smMovFbwvKaZjcEFWqz0yW3oxLlRl&amp;v=oyGAm4Zd9M4" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);">film krótkometrażowy</span></strong></a>, </span><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/246/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2922" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">praca plastyczna</span></span></strong></a></em></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/244/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2777"><span style="font-size: larger;">Konkurs Projekty unijne w ujęciu artystycznym rozstrzygnięty</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/2698-o-nowej-perspektywie-finansowej-i-planowanych-przedsiewzieciach-na-konferencji-prasowej"><span style="font-size: larger;">Wyjazd studyjny dla dziennikarzy i konferencja prasowa Marszałka Województwa Podkarpackiego</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/wspopraca-midzynarodowa/aktualnoci/2637-europejskiej-dni-dobrosasiedztwa"><span style="font-size: larger;">Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2013 [VIDEO]</span></a><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2740"></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Regionalny-Program-Operacyjny-Wojew%C3%B3dztwa-Podkarpackiego-na-lata-2007-2013/110500015704142?sk=wall" target="_blank"><span style="font-size: larger;">RPO na Facebooku</span></a><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/93/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/806"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/93/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1204"><span style="font-size: larger;">Wytyczne w zakresie informacji i promocji</span></a><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pl/rozwoj-regionalny/608-unia-i-klas"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.eu/109"><span style="font-size: larger;">Biuletyn<em> Inwestujemy w rozwój</em></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/123"><span style="font-size: larger;">Kurs wymiany PLN/EURO, wg którego określa się wartość projektu</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/124"><span style="font-size: larger;">Logotypy</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/183"><span style="font-size: larger;">Szkolenia dla beneficjentów RPO WP</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/72"><span style="font-size: larger;">Dane kontaktowe</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/promocja/dzialania_promocyjne"><span style="font-size: larger;">Archiwum Działań Promocyjnych zamieszczone na Wrotach Podkarpackich </span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p> Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach działania 5.2 schemat A Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 2014-08-28 08:45:46 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3384 <p>Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku kluczowego pn. &quot;Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci&quot; złożonego przez Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w dniu 11.06.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A &ndash; Infrastruktura ochrony zdrowia</p><p>&nbsp;</p> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><colgroup><col width="167" /> <col width="141" /> <col width="94" /> <col width="162" /> <col width="63" /> <col width="133" /> <col width="179" /> </colgroup><tbody><tr height="66"> <td width="167" height="66">Nr wniosku&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wg KSI (SIMIK 07-13)</td> <td width="141">Wnioskodawca</td> <td width="319" colspan="3">Tytuł projektu</td> <td width="133">Całkowity koszt projektu w /zł/</td> <td width="179">Wartość wnioskowanego dofinansowania w /zł/</td> </tr> <tr height="81"> <td width="167" height="81">WND-RPPK.05.02.00-18-001/14</td> <td width="141">Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie</td> <td width="319" colspan="3">Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci</td> <td width="133">13 518 424,14</td> <td width="179">4 995 000,00</td> </tr> </tbody></table><p>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonego wniosku</p> Europejskie spotkanie z kulturą w Mielcu 2014-08-28 08:24:10 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3383 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Utwory Krzysztofa Pendereckiego zabrzmiały w ostatnim koncercie w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu. W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy wystąpił...</p><p style="text-align: right;"><a href="http://umwp.podkarpackie.pl/index.php/kultura/3428-mistrz-penderecki-dyrygowal-w-mielcu-w-finale-xvii-miedzynarodowego-festiwalu-muzycznego" target="_blank"><img width="150" height="39" src="/pliki/image/banery/2011/czytaj_wiecej.PNG" alt="" /></a></p> Inne ważne dokumenty 2014-08-21 09:11:53 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3382 <p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Do pobrania:</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/100618_wytyczne_do_zab_czerw_2010_r.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/Wykaz%20projekt%C3%B3w%20na%20list%C4%99%20rez%2015%2007%202013.doc">Lista rezerwowa Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla Osi 4</a><br /></span></span></li><li><a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013_12/Lista_rez_dzial5_2_schem_A.doc" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Lista rezerwowa Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2, schemat A - </span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: larger;"><strong><em><span style="font-family: Arial;">nowa</span></em></strong></span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/140604%20_3czerwca_2014r.doc">Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em><strong>nowy</strong></em></span></a><br /></span></span></li><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/nsro_maj2007.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia</span></span></a></li><li><a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytyczneunijne/Strony/glowna.aspx" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Strategiczne Wytyczne Wspólnoty</span></span></a></li><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/122"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><em><strong>- nowe</strong></em></span><br /></span></span></a></li><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Plany%20komunikacji%20RPO%20WP/plan_komun_2014_aktual.doc" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 </span></span><em><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">- nowy</span></span></strong></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></li><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/kontrakt_wojew__dzki.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Kontrakt wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/za__czniki_do_kontraktu.rar" target="_blank">Załączniki do Kontraktu wojewódzkiego</a> - plik RAR<br /></span></span></li></ul><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_1_do_kontraktu_wojew_dzkiego.pdf" target="_blank"><br />- Aneks nr 1 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_2_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc" target="_blank">Aneks nr 2 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO</a>&nbsp;/<a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/zalaczniki_aneks2.zip" target="_blank">załączniki do aneksu nr 2</a>/</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_3_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc" target="_blank">Aneks nr 3 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a4_do_kw.doc">Aneks nr 4 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2011 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a5_do_kw.doc">Aneks nr 5 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2012 roku</a>&nbsp;/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/vII/2012/06/zal_do_a_5_do_kw(1).rar">załączniki do aneksu nr 5 &ndash; plik RAR</a>/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">.</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013%2011/aneks-nr-6-do-kw-dla-wp-z-dnia-4-11-2013.doc">Aneks nr 6 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2013 roku</a></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_od28_czerw_2013.PDF"><span style="font-size: larger;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span><strong><em><span style="font-size: larger;"> </span></em></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em><span style="font-size: larger;">- nowa</span></em></strong></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_cza_5_lip_%202011_27%20czer_2013.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - wersja aktualna do dnia 27 czerwca 2013 r. włącznie</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/procedura_odwo_awcza.doc" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. - wersja aktualna do dnia 4 lipca 2011 r. włącznie</span></span></a><br />&nbsp;</li></ul><ul><li>&nbsp;<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/katalog_definicji_wskaznikow.pdf" target="_blank">Katalog definicji wskaźników kluczowych (wersja z kwietnia 2010 r.), spójny z treścią załącznika nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</a><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3049"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Zasady udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em><strong><span style="font-family: Arial;">nowa</span></strong></em></span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/uchwala-nr-294-7073-13.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ustalenia terminu rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Obowiązujące wytyczne:&nbsp; <br /><a href="http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/Strony/lista.aspx" target="_blank">Krajowe wytyczne do programów na lata 2007-2013</a><br />&nbsp;</span></span></p> Szkolenia dla beneficjentów RPO WP 2014-08-19 15:23:17 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3381 <p style="text-align: center;"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CK4BAC%7E1.BOS%5CUSTAWI%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CK4BAC%7E1.BOS%5CUSTAWI%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx" /><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CK4BAC%7E1.BOS%5CUSTAWI%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </meta></meta></meta></meta></p><p><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12" /></meta></meta></meta></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Arial;"><strong><em>Szanowni Państwo,</em></strong></span>&nbsp;</span><span style="font-size: smaller;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;W tej części serwisu informujemy o szkoleniach przeznaczonych dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów Funduszy Europejskich, przede wszystkim dostępnych w ramach RPO WP. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.</span></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Arial;">Informacje: 17/ 747 17 18<br /></span></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-US">E- mail: </span></span></span><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-US"><a href="mailto:r.zolynia@podkarpackie.pl"><span style="font-size: smaller;">r.zolynia@podkarpackie.pl</span></a></span></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Aby uzyskać informacje o aktualnych szkoleniach naciśnij&nbsp; </strong></span></span><a href="http://www.szkolenia.podkarpackie.pl/" target="_blank"><u><span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Arial;">TUTAJ</span></span></u></a></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p></o:p><span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Arial;"><em>Szkolenia finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</em></span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;"><img width="688" height="116" alt="" src="/pliki/image/logotypy/nowa_pasek_ogo.png" /></p> Stanowisko MIR w kwestii naliczania odsetek z tytułu zwrotu niekwalifikowanego podatku VAT w przypadku nabycia prawa do jego odzyskania przez beneficjenta 2014-08-18 15:18:52 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3373 <p><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:">Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przesłało do Instytucji Zarządzających stanowisko w kwestii naliczania odsetek z tytułu zwrotu niekwalifikowanego podatku VAT w przypadku nabycia prawa do jego odzyskania przez beneficjenta.<br />&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p style="margin-left: 40px;"><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/MIR_VAT.pdf">- pismo&nbsp;</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15.333332061767578px;"><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/MIR_VAT.pdf">Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</a></span></p><p>&nbsp;</p> Inne dokumenty 2014-08-18 15:17:16 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3372 <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">*&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/MIR_VAT.pdf">Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przesłało do Instytucji Zarządzających stanowisko w kwestii naliczania odsetek z tytułu zwrotu niekwalifikowanego podatku VAT w przypadku nabycia prawa do jego &nbsp;odzyskania przez beneficjenta</a>&nbsp;</span><span new="">&nbsp;-</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span new="">&nbsp;nowe<br />&nbsp; &nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">*&nbsp;<a href="/pliki/file/os_I/katalog.pdf">Katalog dopuszczalnych zmian, dokonywanych przez wnioskodawców na etapie uzupełnień wniosków o dofinansowanie projektów w ramach oceny formalnej (w zakresie kryteriów administracyjnych)</a> <br />&nbsp; &nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">&nbsp;<span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <span new="" style="font-family: ; line-height: 115%"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/122"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji</span></a></span></span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none"><a href="/pliki/file/os_I/wytycz_zam_pub_lip_2011.pdf">Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych</a></span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 54pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/umowy/2009_06_26_zamowienia_pow_14000.pdf"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Informacja dla Beneficjentów, którzy planują przy udzielaniu zamówienia współfinansowanego z EFRR zastosować minimalne warunki udzielania zamówienia na kwotę przekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro</span></a>&nbsp;</span><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp;</span><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; </span><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 54pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/umowy/komunikat_komisji_europejskiej.pdf"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Komunikat Wyjaśniający Komisji&nbsp;dotyczący prawa wspólnotowego obowiazującego w dziedzinie&nbsp;udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamównień publicznych</span><span style="color: #3164a5; text-decoration: none; text-underline: none">&nbsp;</span></a><br /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2010/07/wytyczne_instytucji_zarz_dzaj_cej_rpo_wp_w_sprawie_prowadzenia_przez_beneficjent_w_wyodr_bnionej_ewidencji_ksi_gowej.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP z dnia&nbsp;27 lipca 2010&nbsp;roku w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem</span></a>&nbsp;<br /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp;* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2008/07/wytyczne_iz_rpo_wp_w_sprawie_kontroli_na_miejscu.pdf"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie kontroli projektów&nbsp;na miejscu</span></a><br />&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a href="/pliki/file/rpo/rpo1/ogloszenie_1_4_B_2009/informacja_rozliczenie_wydatkow_1_4_b.pdf"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Informacja&nbsp;dla beneficjentów działania 1.4 Schemat B - ABC targów i misji gospodarczych</span></a>&nbsp;<br /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/100618_wytyczne_do_zab_czerw_2010_r.pdf"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I &ndash; VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/aktualnosci/100625_zakres_rzeczowy"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Zasady uzyskiwania zgody na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektów</span></a><br /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a href="http://www.podkarpackie.pl/rr/2007/vadem/wyt_RPO/prognoza_part1.rar"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 cz. 1</span></a>&nbsp;<br /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a href="http://www.podkarpackie.pl/rr/2007/vadem/wyt_RPO/prognoza_part2.rar"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 cz. 2</span></a>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Wazne_dok/poradnikppubliczna4.pdf"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013 - Poradnik dla administracji publicznej - marzec 2008</span></a>&nbsp;&nbsp;<br /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a target="_blank" href="http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/linia_demarkacyjna/strony/linia_demarkacyjna_fe.aspx"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej</span></a>&nbsp;<br /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span new="" style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a target="_blank" href="http://www.podkarpackie.pl/rr/2007/vadem/inne/dks-II-079-kz-1-08.pdf"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Zmiany zapisów w Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kryterium kwotowego</span></a><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/s210208"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Obowiązek uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na nowo wyznaczonych obszarach NATURA 2000</span></a>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; </span><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a target="_blank" href="http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/wymierzanie+korekt+finansowych.htm"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE</span></a><br /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ; line-height: 150%">* <a href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2009/12/procedura_odwo_awcza.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Procedura odwoławcza obowiązująca w&nbsp;ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r</span></a>.&nbsp;<br /><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 18pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: ; line-height: 150%">* <a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/nowa_proced_odwol_2013.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Procedura odwoławcza obowiązująca w&nbsp;ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 -</span><span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="text-decoration: none"> nowa</span></span></a></span><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/nowa_proced_odwol_2013.doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a></p> Rajd Rowerowy z Funduszami Europejskimi 2014-08-18 10:49:34 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3368 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Wszystkich, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, zapraszamy do udziału w<em> III Rodzinnym Rajdzie Rowerowym z Funduszami Europejskimi. </em>Odbędzie się on 31 sierpnia br. w Sanoku.<br />&nbsp;&nbsp; Trasa rajdu tradycyjnie będzie przebiegała obok inwestycji realizowanych ze wsparciem unijnym. Organizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,&nbsp; a współorganizatorem Powiat Sanocki.</p><p style="text-align: justify;"><br />&nbsp;&nbsp; Wyruszamy o 12.00 spod Zamku Królewskiego !</p><p style="text-align: justify;"><br />&nbsp;&nbsp; Oprócz rajdu rowerowego na uczestników czeka mnóstwo atrakcji na terenie sanockiego skansenu. Przewidziane są : dmuchańce, gry i zabawy dla dzieci, konkursy na temat Unii Europejskiej z nagrodami, koncert laureatów Konkursu Piosenki Europejskiej.</p><p style="text-align: justify;"><br />&nbsp; Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Halinka Mlynkova !<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;<strong> W załączeniu/do pobrania:</strong><br />&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_08/plakat_rajdu_2014.PNG">plakat</a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_08/mapka_rajdu_2014.pdf">mapka z trasą rajdu</a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_08/regulamin_rajdu_2014.pdf">regulamin </a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_08/trasa_rajdu_2014.pdf">trasa rajdu</a></li></ul> Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach działania 1.3 RPO WP - NABÓR 2012 2014-08-18 08:00:57 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3366 <p>&nbsp;<span style="font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">8 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał ponownej oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt pn. ,,Matematyczne metody wsparcia decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwie&rdquo;, złożony przez TOP S.A. w ramach osi priorytetowej I&nbsp;Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji,</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</span></p><ul><li><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/podstawowa_1_3_2012_8800.pdf">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania 1.3 - nabór 2012</a></li></ul> Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach działania 1.4 Schemat B RPO WP - NABÓR 2011 2014-08-18 07:58:00 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3365 <p>&nbsp;<span style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">W dniu 8 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał ponownej oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt pn.&nbsp;<i>&bdquo;</i>Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki POLNA S.A. na MT AUTOMATICON 2012 w Warszawie, Polska w dn. 20-23.03.2012r., jako Wystawca<i>&rdquo;</i>, złożony przez Zakłady Automatyki &bdquo;POLNA&rdquo; S.A. w ramach osi priorytetowej I&nbsp;Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B &ndash; Projekty pozainwestycyjne,</span><span style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.&nbsp;</span></p><p>&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li style="margin: 0px;"><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/podstawowa_1_4_b_2011_8801.pdf">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania 1.4 schemat B - nabór 2011</a></li></ul> Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – NABÓR 2013 sierpień 2014-08-18 07:56:50 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3364 <p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%; text-align: justify;">14 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zwiększenia wysokości dostępnych środków w ramach IV edycji naboru (nabór 2013 sierpień) w Działaniu 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B &ndash; Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, do kwoty 51 386 041,70 PLN.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:">Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru projektów z listy rezerwowej wniosków wybranych do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej, z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:">Przyznanie dofinansowania dla wniosków, o których mowa, ma charakter warunkowy, uzależniony od dostarczenia przez Wnioskodawców kompletu wymaganych dokumentów określonych w Regulaminie Konkursu oraz udokumentowania przez Wnioskodawców zgodności projektów z wymaganiami prawa wspólnotowego w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i prawidłowości przeprowadzonej procedury oceny w tym zakresie, a także z zastrzeżeniem, że kwoty dofinansowania dla projektów nie mogą być większe niż określone w niniejszej uchwale. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:">Podpisanie umów o dofinansowanie uzależnione jest od posiadania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 odpowiednich środków finansowych, wielkość dostępnego limitu środków wynika z wahań kursowych. <o:p></o:p></span></p> <ul><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:">L<a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/podstawowa_1_1_b_2013_sierpie%C5%84_8857.pdf">ista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania działanie 1.1 schemat B &ndash; nabór 2013 sierpień</a></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:"><o:p></o:p></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:"><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/rezerwowa_1_1_b_2013_sierpie%C5%84_8857.pdf">Lista rezerwowa wniosków wybranych do dofinansowania działanie 1.1 schemat B &ndash; nabór 2013 sierpień</a><o:p></o:p></span></li></ul><p>&nbsp;</p> Wyniki oceny merytorycznej projektów rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej i działanie 1.3 RPO WP na lata 2007 – 2013, NABÓR 2013 2014-08-18 07:54:57 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3363 <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="text-align: justify; font-family: Arial, sans-serif;">Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach od 29 sierpnia do 4 października 2013 r., w ramach działania 1.3 <i>Regionalny System Innowacji</i>, Oś priorytetowa I <i>Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka</i>, RPO WP na lata 2007-2013, przywróconych do oceny w wyniku uznanych protestów od negatywnej oceny merytorycznej (finansowej i ekonomicznej oraz technicznej i technologicznej w oparciu o kryteria dopuszczające). <sup>1</sup></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:double #FFC000 1.5pt; mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;mso-border-insideh:.75pt solid #FFC000; mso-border-insidev:.75pt solid #FFC000"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;page-break-inside:avoid; height:13.8pt"> <td width="3%" style="width:3.2%;border-top:double 1.5pt;border-left:double 1.5pt; border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid 1.0pt;border-color:#FFC000; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid .75pt;mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Lp.<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="14%" style="width:14.6%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="25%" style="width:25.54%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Wnioskodawca<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="31%" style="width:31.92%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Tytuł projektu<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="13%" style="width:13.68%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Wynik oceny dopuszczającej negatywna/ pozytywna<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="11%" style="width:11.06%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:double 1.5pt; mso-border-left-alt:solid .75pt;mso-border-bottom-alt:solid .75pt;mso-border-right-alt: double 1.5pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Wynik oceny jakościowej (ilość uzyskanych punktów)<o:p></o:p></span></b></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;page-break-inside:avoid;height:1.0cm"> <td width="3%" style="width:3.2%;border-top:none;border-left:double #FFC000 1.5pt; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-left-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 2.85pt; text-indent: 0cm;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9.0pt;font-family:">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:">&nbsp;</span></p></td> <td width="14%" style="width:14.6%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">WND-RPPK-01.03.00-18-044/13<o:p></o:p></span></p></td> <td width="25%" style="width:25.54%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">ENFORMATIC SP&Oacute;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<o:p></o:p></span></p></td> <td width="31%" style="width:31.92%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">Zbadanie możliwości śledzenia, identyfikacji i kontroli jakości przy użyciu 16-32 kanałowej kamery do obrazowania spektralnego w zakresie 400-1000 nm.<o:p></o:p></span></p></td> <td width="13%" style="width:13.68%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">Pozytywna<o:p></o:p></span></p></td> <td width="11%" style="width:11.06%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-right-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">95<o:p></o:p></span></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid; height:1.0cm"> <td width="3%" style="width:3.2%;border-top:none;border-left:double #FFC000 1.5pt; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:solid .75pt; mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt:double 1.5pt; mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 2.85pt; text-indent: 0cm;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9.0pt;font-family:">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:">&nbsp;</span></p></td> <td width="14%" style="width:14.6%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">WND-RPPK-01.03.00-18-043/13<o:p></o:p></span></p></td> <td width="25%" style="width:25.54%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">CENTRUM PRALNICZE EKO-STYL SP&Oacute;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<o:p></o:p></span></p></td> <td width="31%" style="width:31.92%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin.<o:p></o:p></span></p></td> <td width="13%" style="width:13.68%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">Pozytywna<o:p></o:p></span></p></td> <td width="11%" style="width:11.06%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">85<o:p></o:p></span></p></td> </tr> </tbody></table><p style="text-align: left;">1&nbsp;<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;">Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8424/14 oraz Nr 356/8425/14 z dnia 3 czerwca 2014 r.</span></p></div><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><div id="ftn1">&nbsp;</div><p>&nbsp;</p> Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny STRATEGICZNEJ wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2009 2014-08-13 15:13:05 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3362 <p>2 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał ponownej oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekty nr WND-RPPK.01.01.00-18-020/09, WND-RPPK.01.01.00-18-383/09, WND-RPPK.01.01.00-18-473/09, złożone w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p><p><a href="/pliki/file/os_I/2014/08/Lista%20nr%205%20Mikro.doc">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania (mikro)</a><br /><a href="/pliki/file/os_I/2014/08/Lista%20nr%206%20Ma%C5%82e.doc">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania (mały)</a></p> BADANIE EWALUACYJNE PN. „Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013”. 2014-08-11 11:51:57 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3361 <p><font size="2"><span>Na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w okresie od 7 lipca do 20 października 2014r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn. &bdquo;Ocena działań informacyjno-promocyjnych w&nbsp;ramach RPO WP 2007-2013&rdquo;.Wykonawcą badania jest firma Agrotec Polska Sp. z.o.o. W&nbsp;czasie trwania badania przedstawiciele Wykonawcy skontaktują się z poszczególnymi kategoriami respondentów w celu poinformowania o szczegółach badania oraz przeprowadzeniu wywiadów osobistych i telefonicznych. W załączeniu list uwierzytelniający.</span></font></p> <div align="justify"><font size="2">&nbsp;</font></div> <div align="justify"><a href="/pliki/file/Ewaluacja/inne/List%20uwierzytelniaj%C4%85cy.pdf"><font size="2">List uwierzytelniający</font></a></div> Wzory umów 2014-08-08 15:01:07 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3360 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: "><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal">W dniu 25 stycznia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 17/236/11 dokonał zmian we wzorach umów, porozumień, uchwał w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego. Przyjęte wzory zostały zamieszczone poniżej.<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2011/02/1.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I &ndash; VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wersja: refundacja</span></a><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">&nbsp;- <a href="/pliki/file/os_I/zal_6_1.zip">załączniki do umowy</a></span></i><span new="" style="font-family: "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2011/02/2.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I &ndash; VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wersja: zaliczka do 60% dotacji i refundacja</span></a><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">&nbsp;- <a href="/pliki/file/os_I/umowy/zal_6_2.zip">załączniki do umowy</a></span></i><span new="" style="font-family: "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2011/02/3.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I &ndash; VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wersja: zaliczka do 100% dotacji (dla wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego)</span></a><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">&nbsp;- <a href="/pliki/file/os_I/umowy/zal_6_3.zip">załączniki do umowy</a></span></i><span new="" style="font-family: "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2011/02/4.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">porozumienie o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I &ndash; VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a> <o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">&nbsp;- <a href="/pliki/file/os_I/umowy/zal_6_4.zip">załączniki do umowy</a></span></i><span new="" style="font-family: "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2011/02/5.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">wzór uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I &ndash; VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 &ndash; wersja: refundacja</span></a><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">&nbsp;- <a href="/pliki/file/os_I/umowy/zal_6_5.zip">załączniki do umowy</a></span></i><span new="" style="font-family: "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2011/02/6.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">wzór uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I &ndash; VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 &ndash; wersja: zaliczka do 100% dotacji</span></a><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">&nbsp;- <a href="/pliki/file/os_I/umowy/zal_6_6.zip">załączniki do umowy</a></span></i><span new="" style="font-family: "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">* <a target="_blank" href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2011/02/7.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></i><span new="" style="font-family: "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span new="" style="font-family: ">&nbsp;- <a href="/pliki/file/os_I/umowy/zal_6_7.zip">załączniki do umowy</a><br /> &nbsp; </span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Szczegółowe informacje na temat umów o dofinansowanie można uzyskać w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO WP pod numerem telefonu <b>(17) 747 61 05</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt 40px; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><span new="" style="font-family: "><br /> <b>Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I&nbsp;osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013&nbsp;</b> </span></p> <p style="margin-left: 80px">&nbsp;<span class="txt12red">* <a href="/pliki/file/os_I/umowy/oswiadczenie_gatunki.doc">Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o ochronie gatunkowej w ramach projektów współfinansowanych przez UE </a><img alt="" src="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/img/nowy.gif" /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span style="font-family: ">-<span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="/pliki/file/os_I/umowy/do_umowy_1_4_a_2013.zip">Nabór 2013 - Działanie 1.4 schemat A</a><br /><br /></span></span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span style="font-family: ">- <span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="/pliki/file/os_I/umowy/do_umowy_1_1_b_2013_sierpien.zip">Nabór 2013 sierpień - Działanie 1.1 schemat B</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> </span></span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><b><span style="font-family: "><span style="font-family: "><a href="/pliki/file/os_I/umowy/do_umowy_1_3_2013(1).zip">- </a><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="/pliki/file/os_I/umowy/do_umowy_1_3_2013(1).zip">Nabór 2013 - Działanie 1.3</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b></b></p> <p><b> </b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><b><span style="font-family: ">- <span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="/pliki/file/os_I/umowy/do_umowy_1_1_b_2013_II_2014.zip">Nabór 2013 luty - Działanie 1.1 schemat B</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> </span></span></b></b></p> <p><b> </b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><b><span style="font-family: "><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: "><font color="#000000">- </font><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="/pliki/file/os_I/umowy/zalaczniki_do_umowu_1_4_a_2012.zip">Nabór 2012 - Działanie 1.4 schemat A</a>&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; <br /> </span></span></span></span></b></b></p> <p><b> </b></p><p style="margin-left: 40px"><b><b><span style="font-family: "><b><span style="font-family: ">- <span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none"><a href="/pliki/file/os_I/umowy/zalaczniki_do_umowy_1_3_2012.zip">Nabór 2012 - Działanie 1.3</a><br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; </span></span></b></span></b></b></p><p><b> </b></p><p style="margin-left: 40px"><b><b><span style="font-family: "><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: "><font color="#000000">- </font><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none"><a href="/pliki/file/os_I/umowy/zalaczniki_do_umowu_1_2_2012(1).zip">Nabór 2012 - Działanie 1.2</a><br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></span></span></span></b></b></p><p><b> <p style="margin-left: 40px"><b><span new="" style="font-family: ">- <a href="/pliki/file/os_I/umowy/Zalaczniki_do_umowy_1_1_a.rar"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Nabór 2012 - Działanie 1.1 schemat A</span></a><br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span new="" style="font-family: ">- <a href="/pliki/file/os_I/umowy/Zalaczniki_do_umowy_1_3.zip"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Nabór 2011 - Działanie 1.3</span></a>&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><span new="" style="font-family: "><strong>- </strong></span><span new="" style="font-family: "><strong><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none"><a href="/pliki/file/os_I/umowy/1_4_b_2011.zip">Nabór 2011 - Działanie 1.4 schemat&nbsp;B</a></span></strong></span></p> <p style="margin-left: 40px"><span new="" style="font-family: "><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; *</strong><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/zal_msp_deminimis.DOC">Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę</a>&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span new="" style="font-family: ">- <a href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2011/02/umowa_i_zalaczniki_1_3_konkurs.zip"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Nabór 2010 - Działanie 1.3</span></a>&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span new="" style="font-family: ">- <a href="/pliki/file/rpo/rpo1/umowy/zalacznki_do_umowy_1_2.zip"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Nabór 2010 - Działanie 1.2</span></a>&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span new="" style="font-family: ">- <a href="/pliki/file/rpo/rpo1/umowy/do_umowy_1_4_b_2010_jst.zip"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Nabór 2010 - Działanie 1.4 schemat&nbsp;B</span></a>&nbsp;- </span></b><b><span new="" style="font-family: ">jednostki samorządu terytorialnego&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span new="" style="font-family: ">- <a href="/pliki/file/rpo/rpo1/umowy/do_umowy_1_4_b_2010.zip"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Nabór 2010 - Działanie 1.4 schemat&nbsp;B</span></a>&nbsp;<br /> &nbsp; </span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span new="" style="font-family: ">- <a href="/pliki/file/rpo/rpo1/umowy/do_umowy_1_4_a_2009.zip"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Nabór 2009 - Działanie 1.4 schemat A</span></a>&nbsp;<br /> &nbsp; </span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span new="" style="font-family: ">- <a href="/pliki/file/rpo/rpo1/umowy/umowy_11_a_06_2010.zip"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Nabór 2010 - Działanie 1.1 schemat A</span></a>&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p style="margin-left: 40px"><span new="" style="font-family: "><strong>- </strong><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/umowy/dzialanie_1_1_b_2009"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none"><strong>Nabór 2009 - Działanie 1.1 schemat B</strong></span></a>&nbsp;</span></p> <p style="margin-left: 40px"><span new="" style="font-family: ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; *</strong><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><span class="txt12grey"><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/zal_msp_deminimis.DOC">Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę</a>&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-left: 40px"><b><span new="" style="font-family: ">- <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/umowy/dzialanie_1_1_b_2008"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">Nabór 2008 - Działanie 1.1 schemat B</span></a>&nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 10.5pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span new="" style="font-family: ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zasady&nbsp;udzielania zaliczek w ramach RPO WP&nbsp;&ndash; </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span new="" style="font-family: "><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path gradientshapeok="t" o:extrusionok="f" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></span></b><b><span new="" style="font-family: "><a href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2010/08/w_sprawie_udzielania_zaliczek.doc"><span style="color: #396299; text-decoration: none; text-underline: none">plik do pobrania</span></a>&nbsp;<img border="0" alt="" longdesc="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" src="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" /><br /> &nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p style="margin-left: 40px">&nbsp;</p> </b></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH I OSI DZIAŁANIE 1.1 SCHEMAT B - BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE - NABÓR 2013 SIERPIEŃ 2014-08-07 13:49:51 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3357 <p>Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny formalnej wniosków złożonych w terminie od dnia 29.08.2013 r. do dnia 11.10.2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</p> <p>&nbsp;</p> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr height="135"> <td>Oś priorytetowa&nbsp;</td> <td>Działanie</td> <td>Liczba projektów ocenionych pozytywnie</td> <td>Liczba projektów ocenionych negatywnie</td> <td>Liczba projektów nie podlegających rozpatrzeniu</td> <td>Liczba rezygnacji</td> <td>Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie w zł</td> <td>W tym wartość wnioskowanego dofinansowania<br /> &nbsp;z EFRR w zł</td> <td>Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z EFRR&nbsp;oraz z Budżetu Państwa zgodnie <br /> z ogłoszeniem w zł</td> </tr> <tr height="155"> <td><p>I. Konkurencyjna<br /> &nbsp;i innowacyjna<br />gospodarka</p></td> <td>1.1&nbsp;Wsparcie kapitałowe<br />przedsiębiorczości&nbsp;<br />Schemat B</td> <td valign="middle" align="center">2</td> <td valign="middle" align="center">5</td> <td valign="middle" align="center">0</td> <td valign="middle" align="center">0</td> <td>2 343 259,86</td> <td>809 659,85</td> <td>30 000 000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> WYNIK PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2009 2014-08-07 13:18:19 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3354 <p>Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach od <strong>30 czerwca 2009 r.</strong>do 4<strong> września 2009 r.</strong><b>,</b> w ramach Działania 1.1 <strong>Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne</strong>, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013 (II edycja)<a title="" name="_ftnref1" href="#_ftn1"><span><span><span><span>[1]</span></span></span></span></a></p> <div>&nbsp;</div> <div align="center"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td width="3%"><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td width="14%"><div align="center"><b>Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td width="25%"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td width="31%"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td width="13%"><div align="center"><b>Wynik oceny</b></div> <div align="center"><b>dopuszczającej</b></div> <div align="center"><b>negatywna/ pozytywna</b></div></td> <td width="11%"><div align="center"><b>Wynik oceny </b></div> <div align="center"><b>jakościowej </b></div> <div align="center"><b>(ilość uzyskanych </b></div> <div align="center"><b>punktów)</b></div> <div align="center"><b>&nbsp;</b></div></td> </tr> <tr> <td width="3%"><div><span>1.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td width="14%"><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-020/09</div></td> <td width="25%"><div>STAK Sp. z o.o.</div></td> <td width="31%"><div><i>&bdquo;Wprowadzenie nowych produktów dla budownictwa przez Firmę STAK Sp. z o.o.&rdquo;</i></div></td> <td width="13%"><div align="center">Pozytywna</div></td> <td width="11%"><div align="center">79</div></td> </tr> <tr> <td width="3%"><div><span>2.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td width="14%"><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-473/09</div></td> <td width="25%"><div>Agencja Reklamowa Studio Kolor s.c. Andrzej Ziomek, Urszula Krymska</div></td> <td width="31%"><div><i>&bdquo;Wdrożenie nowych usług w firmie Studio Kolor <br /> w Rzeszowie w oparciu o innowacyjne rozwiązania&rdquo;</i><br /> </div></td> <td width="13%"><div align="center">Pozytywna</div></td> <td width="11%"><div align="center">71,5</div></td> </tr> <tr> <td width="3%"><div><span>3.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td width="14%"><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-383/09</div></td> <td width="25%"><div>Firma PHU &quot;G.W. Kłaczyńscy&quot; <br /> Witold Kłaczyński</div></td> <td width="31%"><div><i>&bdquo;Wprowadzenie nowych technologii produkcyjnych oraz systemu organizacji pracy do firmy &quot;Kłaczyńscy&rdquo;&rdquo;</i></div></td> <td width="13%"><div align="center">Pozytywna</div></td> <td width="11%"><div align="center">65</div></td> </tr> </tbody></table></div> <div>&nbsp;</div> <div><br clear="all" /> <hr width="33%" size="1" align="left" /> <div id="ftn1"><div><a title="" name="_ftn1" href="#_ftnref1"><span><span><span><span>[1]</span></span></span></span></a> Konieczność przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej wniosków wynika z faktu, iż Beneficjenci dokonali zmniejszenia wartości wskaźnika produktu w projekcie przekraczającą 25 % jego wartości (&sect; 15 ust. 15 umowy o dofinansowanie nakazuje w takim przypadku przeprowadzenie ponownej oceny projektu począwszy od oceny merytorycznej).</div></div></div> WNIOSKI WYBRANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 SCHEMAT A RPO WP – NABÓR 2013 2014-08-07 13:12:15 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3353 <div>4 sierpnia 2014 Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007&ndash;2013, dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt<span>w ramach osi priorytetowej I&nbsp;Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4&nbsp; Promocja gospodarcza i&nbsp;aktywizacja inwestycyjna regionu</span><span>,</span><span>schemat A Projekty inwestycyjne</span><span>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007&ndash;2013. </span></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td width="103" rowspan="2"><div align="center"><b>Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td width="94" rowspan="2"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td width="113" rowspan="2"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td width="76" rowspan="2"><div align="center"><b>Całkowity koszt projektu /PLN/</b></div></td> <td width="132" colspan="2"><div align="center"><b>&nbsp;</b></div> <div align="center"><b>Dotacja, w tym z:</b></div> <div align="center"><b>&nbsp;</b></div></td> <td width="94" rowspan="2"><div align="center"><b>Wynik oceny dopuszczającej</b></div> <div align="center"><b>negatywna/ pozytywna</b></div></td> <td width="85" rowspan="2"><div align="center"><b>Suma uzyskanych punktów po ponownej ocenie merytorycznej i strategicznej</b></div></td> </tr> <tr> <td width="76" valign="top"><div align="center"><b>&nbsp;</b></div> <div align="center"><b>EFRR</b></div> <div align="center"><b>/PLN/</b></div></td> <td width="57" valign="top"><div align="center"><b>&nbsp;</b></div> <div align="center"><b>Budżet Państwa/ PLN/</b></div></td> </tr> <tr> <td width="103"><div align="center">&nbsp;</div> <div align="center">WND-RPPK.01.04.00-18-005/13</div> <div align="center">&nbsp;</div></td> <td width="94"><div align="center">Gmina Boguchwała</div></td> <td width="113"><div align="center">Kompleksowe uzbrojenie <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i przygotowanie terenu inwestycyjnego &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w Boguchwale</span></div></td> <td width="76"><div align="center">2&nbsp;675 569,49</div></td> <td width="76"><div align="center">1&nbsp;659 267,87</div></td> <td width="57"><div align="center">0,00</div></td> <td width="94"><div align="center">pozytywna</div></td> <td width="85"><div align="center">83</div></td> </tr> </tbody> </table> <div><b>&nbsp;</b></div> <div><b>&nbsp;</b></div> WNIOSKI WYBRANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 RPO WP – NABÓR 2013 2014-08-07 13:08:08 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3352 <p>4 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr 379/9030/14 w sprawie zmiany uchwały nr 327/7786/14 z 4 marca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 <i>Regionalny system innowacji</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007&ndash;2013 &ndash; nabór 2013.Podejmując ww. uchwałę, Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekty przywrócone do oceny w wyniku uwzględnienia protestów od wyników oceny merytorycznej.</p><p>&nbsp;</p> <div>Zaktualizowaną Listę podstawową wniosków wybranych do dofinansowania przedstawia tabela.</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td width="2%" rowspan="2"><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td width="13%" rowspan="2"><div align="center"><b>Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td width="15%" rowspan="2"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td width="35%" rowspan="2"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td width="8%" rowspan="2"><div align="center"><b>Całkowity koszt projektu</b></div></td> <td width="17%" colspan="2"><div align="center"><b>Dotacja, w tym z</b></div></td> <td width="7%" rowspan="2"><div align="center"><b>Suma uzyskanych punktów</b></div></td> </tr> <tr> <td width="8%"><div><b>EFRR</b></div></td> <td width="8%"><div><b>Budżetu Państwa</b></div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">1</td> <td width="13%"><div align="center"><s>WND-RPPK.01.03.00-18-007/13</s></div></td> <td width="15%"><div><s>Stem Cells Spin Spółka Akcyjna</s></div></td> <td width="35%"><div><s>Badania podstawowe charakteryzujące porożogenne komórki macierzyste pod względem genetycznym, fenotypowym i funkcjonalnym.</s></div></td> <td width="8%"><div align="center"><s>3 228 128,09</s></div></td> <td width="8%"><div align="center"><s>2 371 117,75</s></div></td> <td width="8%"><div align="center"><s>418 432,54</s></div></td> <td width="7%"><div align="center"><s>115</s></div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">2</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-025/13</div></td> <td width="15%"><div>ML System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</div></td> <td width="35%"><div>Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych.</div></td> <td width="8%"><div align="center">2 570 917,93</div></td> <td width="8%"><div align="center">1 899 402,35</div></td> <td width="8%"><div align="center">335 188,65</div></td> <td width="7%"><div align="center">115</div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">3</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-035/13</div></td> <td width="15%"><div>ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</div></td> <td width="35%"><div>,,Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV''</div></td> <td width="8%"><div align="center">2 267 082,66</div></td> <td width="8%"><div align="center">1 247 981,56</div></td> <td width="8%"><div align="center">220 232,04</div></td> <td width="7%"><div align="center">115</div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">4</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-038/13</div></td> <td width="15%"><div>Uniwersytet Rzeszowski</div></td> <td width="35%"><div>Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromasomowych.</div></td> <td width="8%"><div align="center">781 098,00</div></td> <td width="8%"><div align="center">647 753,04</div></td> <td width="8%"><div align="center">114 309,36</div></td> <td width="7%"><div align="center">115</div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">5</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-018/13</div></td> <td width="15%"><div>Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza</div></td> <td width="35%"><div>Wykorzystanie narzędzi molekularnych i proteomicznych do poszukiwania genów i enzymów o potencjale biotechnologicznym.</div></td> <td width="8%"><div align="center">1 328 238,00</div></td> <td width="8%"><div align="center">1 125 330,30</div></td> <td width="8%"><div align="center">198 587,70</div></td> <td width="7%"><div align="center">112,5</div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">6</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-053/13</div></td> <td width="15%"><div>Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie</div></td> <td width="35%"><div>Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji.</div></td> <td width="8%"><div align="center">194 638,00</div></td> <td width="8%"><div align="center">163 487,30</div></td> <td width="8%"><div align="center">28 850,70</div></td> <td width="7%"><div align="center">111,5</div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#00ffff">7</td> <td bgcolor="#00ffff"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-044/13</div></td> <td bgcolor="#00ffff"><div>ENFORMATIC SP&Oacute;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</div></td> <td bgcolor="#00ffff"><div>Zbadanie możliwości śledzenia, identyfikacji i kontroli jakości przy użyciu 16-32 kanałowej kamery do obrazowania spektralnego w zakresie 400-1000 nm</div></td> <td bgcolor="#00ffff"><div align="center">1 026 111,38</div></td> <td bgcolor="#00ffff"><div align="center">629 408,00</div></td> <td bgcolor="#00ffff"><div align="center">111 072,00</div></td> <td bgcolor="#00ffff"><div align="center"><b>110</b></div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">8</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-055/13</div></td> <td width="15%"><div>Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie</div></td> <td width="35%"><div>Neuronowe i immunologiczne wspomaganie analizy i syntezy modeli obiektów technicznych na bazie struktur wykorzystujących grafy rzadkie w warunkach niekompletności informacji.</div></td> <td width="8%"><div align="center">142 747,00</div></td> <td width="8%"><div align="center">121 334,95</div></td> <td width="8%"><div align="center">21 412,05</div></td> <td width="7%"><div align="center">106,5</div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">9</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-040/13</div></td> <td width="15%"><div>Uniwersytet Rzeszowski</div></td> <td width="35%"><div>Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka.</div></td> <td width="8%"><div align="center">1 435 967,98</div></td> <td width="8%"><div align="center">1 216 250,54</div></td> <td width="8%"><div align="center">214 632,45</div></td> <td width="7%"><div align="center">100</div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#33ffff">10</td> <td bgcolor="#33ffff"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-043/13</div></td> <td bgcolor="#33ffff"><div>CENTRUM PRALNICZE EKO-STYL SP&Oacute;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</div></td> <td bgcolor="#33ffff"><div>Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin</div></td> <td bgcolor="#33ffff"><div align="center">2 207 681,60</div></td> <td bgcolor="#33ffff"><div align="center">1 290 396,28</div></td> <td bgcolor="#33ffff"><div align="center">227 717,00</div></td> <td bgcolor="#33ffff"><div align="center"><b>100</b></div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">11</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-017/13</div></td> <td width="15%"><div>Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza</div></td> <td width="35%"><div>Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych.</div></td> <td width="8%"><div align="center">1 281 448,80</div></td> <td width="8%"><div align="center">1 089 231,48</div></td> <td width="8%"><div align="center">192 217,32</div></td> <td width="7%"><div align="center">99,6</div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">12</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-014/13</div></td> <td width="15%"><div>Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza</div></td> <td width="35%"><div>Nowe substancje do wykrywania i wychwytu metali ciężkich oraz wybranych anionów.</div></td> <td width="8%"><div align="center">503 604,00</div></td> <td width="8%"><div align="center">428 063,40</div></td> <td width="8%"><div align="center">75 540,60</div></td> <td width="7%"><div align="center">97,1</div></td> </tr> <tr> <td width="2%" nowrap="">13</td> <td width="13%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-050/13</div></td> <td width="15%"><div>CDG PRO Sp. z o.o.</div></td> <td width="35%"><div>Badania nad wykorzystaniem promieniowania słonecznego do chłodzenia pomieszczeń.</div></td> <td width="8%"><div align="center">382 720,63</div></td> <td width="8%"><div align="center">212 579,30</div></td> <td width="8%"><div align="center">37 514,00</div></td> <td width="7%"><div align="center">90</div></td> </tr> </tbody></table> <div>&nbsp;</div> Dokumenty 2014-08-04 15:03:57 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3350 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Podstawowym instrumentem planowania procesu ewaluacji RPO WP w całym okresie programowania jest Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dokument ten definiuje sposób organizacji procesu ewaluacji RPO WP oraz główne kierunki ewaluacji podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. Uszczegółowieniem Planu ewaluacji RPO WP są sporządzane corocznie Okresowe plany ewaluacji RPO WP&nbsp; zawierające działania, które zostaną podjęte w danym roku. Ponadto każdego roku opracowywana jest Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP, która przedstawia stan realizacji ww. Planów.<br /> <br /> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/plan_ewaluacji_rpo_wp_styczen_2010.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Plan ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013&lt;&lt;</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> </span></span><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/ope_rpo_wp_na_rok_2008.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2008&lt;&lt;</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> </span></span><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/ope_na_rok_2009.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2009&lt;&lt;</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> </span></span><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/ope_na_rok_2010.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2010&lt;&lt;</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/ope_na_rok_2011_nast.pdf"><br /></a> </span></span><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/ope_na_rok_2011_nast.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2011&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/ope_na_r_2012.pdf" target="_blank">&gt;&gt;Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2012&lt;&lt;</a></span></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/ope_na_rok_2013.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2013&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/2014/Okresowy_plan_ewaluacji_na_rok_2014.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2014&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> <br /> </span></span><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/inf__roczna_rpo_wp_za_rok_2007.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2007&lt;&lt;</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> </span></span><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/inf__roczna_rpo_wp_za_rok_2008.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2008&lt;&lt;</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/informacja_roczna_rpo_wp_za_2009_r.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br />&gt;&gt;Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2009&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/IR%20za%20rok%202010.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2010&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/120403_ir_za_r_2011.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2011&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/2013_04_09_informacja_roczna_za_2012.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2012&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/140331_ir_za2013rok.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2013&lt;&lt;</span></span></a></p> Aktualizacja Okresowego Planu Ewaluacji RPO WP na rok 2014 2014-08-04 14:57:22 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3349 <p>Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rok 2014 przyjęty uchwałą nr 305/7391/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2013r., został zaktualizowany w dniu 29 lipca 2014r. <br />Aktualizacja dotyczyła zwiększenia kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację badania pn. &bdquo;Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej&rdquo;.</p><p><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/2014/Uchwala.pdf">Uchwała nr 375/8947/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2014 </a></p><p><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/2014/Okresowy_plan_ewaluacji_na_rok_2014.pdf">Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2014</a></p><p>&nbsp;</p> REALIZOWANE PROJEKTY 2014-08-01 09:46:44 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3348 <p style="margin-bottom: 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-weight: bold">Projekty wybrane do dofinansowania </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">w ramach osi I Regionalnego Programu Operacyjnego &nbsp;</span><br /><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">Województwa Podkarpackiego na lata 2007&ndash;2013,<span style="mso-bidi-font-weight: bold"> dla których podpisano umowy o dofinansowanie <br />(<b>stan na 29.07.2014)</b></span></span></p><p style="margin-bottom: 0pt; text-align: justify">&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></o:p></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_1_a.xls"><strong><span style="font-family: ">Działanie 1.1 </span></strong><strong><span style="font-family: ">Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości</span></strong><strong><span style="font-family: "><br />Schemat A</span></strong></a><span style="font-family: "><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_1_a.xls">- Wsparcie kapitałowe funduszy</a> <o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp; </o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo3"><strong><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></strong><span style="font-family: ">regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze mikropożyczkowe, fundusze pożyczkowe </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo3"><span style="font-family: ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz instytucje otoczenia biznesu, prowadzące działalność w ww. zakresie<strong><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: "><o:p><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_1_b.xls"><strong><span style="font-family: ">Działanie 1.1 </span></strong><strong><span style="font-family: ">Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości</span></strong><strong><span style="font-family: "><br />Schemat B</span></strong></a><span style="font-family: "><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_1_b.xls">- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne</a><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ">mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><b><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: "><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_2.xls">Działanie 1.2 </a></span></strong><strong><span style="font-family: "><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_2.xls">Instytucje otoczenia biznesu</a><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: ; line-height: 115%"><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ; line-height: 115%">instytucje otoczenia biznesu <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: ; line-height: 115%"><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ; line-height: 115%">szkoły wyższe<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: ; line-height: 115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: ; line-height: 115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_3.xls"><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%">Działanie 1.3 </span></strong><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%">Regionalny system innowacji</span></strong></a><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ">przedsiębiorcy<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ">szkoły wyższe<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ">jednostki naukowe<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_4_a.xls"><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%">Działanie 1.4 </span></strong><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%">Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu</span></strong><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%"> </span></strong><b><span style="font-family: ; line-height: 115%"><br /><strong><span style="font-family: ">Schemat A -</span></strong></span></b></a><span style="font-family: ; line-height: 115%"><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_4_a.xls">Projekty inwestycyjne</a> <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:</span></strong><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none"><span agency="" style="font-family: ; line-height: 150%"><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ; line-height: 150%">jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none"><strong><span style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none"><strong><span style="font-family: ; line-height: 150%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_4_b.xls"><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%">Działanie 1.4 </span></strong><strong><span style="font-family: ; line-height: 115%">Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu</span></strong><b><span style="font-family: ; line-height: 115%"><br /><strong><span style="font-family: ">Schemat B&nbsp;- </span></strong></span></b></a><span style="font-family: ; line-height: 115%"><a href="/pliki/file/realizowane/20140729/1_4_b.xls">Projekty pozainwestycyjne</a><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">instytucje otoczenia biznesu</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">szkoły wyższe</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">jednostki naukowe</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">organizacje pozarządowe</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego)</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span new="" times="" style="font-size: 7pt; font-variant: normal; font-weight: normal; font-style: normal; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p> Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.4 schemat A RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2013 2014-07-31 13:35:52 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3347 <p><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:" new="">Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r., w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 &ndash; Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013.</span></p><p>&nbsp;</p><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="94%" style="width:94.94%;margin-left:10.6pt;border-collapse:collapse;border:none; mso-border-alt:double #FFC000 1.5pt;mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-border-insideh:.75pt solid #FFC000;mso-border-insidev:.75pt solid #FFC000"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;page-break-inside:avoid; height:13.8pt"> <td width="3%" style="width:3.86%;border-top:double 1.5pt;border-left:double 1.5pt; border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid 1.0pt;border-color:#FFC000; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid .75pt;mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Lp.<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="21%" style="width:21.82%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="15%" style="width:15.38%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Wnioskodawca<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="30%" style="width:30.12%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Tytuł projektu<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="16%" style="width:16.32%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Wynik oceny<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Dopuszczającej negatywna/ pozytywna<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="12%" style="width:12.5%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:double 1.5pt; mso-border-left-alt:solid .75pt;mso-border-bottom-alt:solid .75pt;mso-border-right-alt: double 1.5pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Wynik oceny jakościowej <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">(ilość uzyskanych punktów)<o:p></o:p></span></b></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid; height:1.0cm"> <td width="3%" style="width:3.86%;border-top:none;border-left:double #FFC000 1.5pt; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:solid .75pt; mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt:double 1.5pt; mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 2.85pt; text-indent: 0cm;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:">&nbsp;</span></p></td> <td width="21%" style="width:21.82%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:">WND-RPPK.01.04.00-18-005/13<o:p></o:p></span></p></td> <td width="15%" style="width:15.38%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:">Gmina Boguchwała<o:p></o:p></span></p></td> <td width="30%" style="width:30.12%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:">Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenu inwestycyjnego w Boguchwale<o:p></o:p></span></p></td> <td width="16%" style="width:16.32%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">pozytywna<o:p></o:p></span></p></td> <td width="12%" style="width:12.5%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">68<o:p></o:p></span></p></td> </tr> </tbody></table></div><p>&nbsp;</p> Ogłoszenie o zamówieniu 2014-07-28 08:36:56 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3338 <p style="text-align: center;"><strong>Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. <br /><em>Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej </em><br /></strong><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. <em>Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej.</em><br /><br />Celem badania jest ocena potencjalnych efektów inwestycji komunikacyjnych podejmowanych w ramach działania 2.1 RPO WP w kontekście poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, a tym samym jego atrakcyjności inwestycyjnej.<br /><br /><br />Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są na stronie internetowej <a href="http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/1033-or-iv-272-2-14-2014-wykonanie-badania-ewaluacyjnego">Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.&nbsp;</a> <strong><br /></strong></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p> Audycje radiowe pn. Podkarpackie po naszej myśli w 2014 r. 2014-07-24 11:13:07 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3337 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Zachęcamy do odsłuchania audycji radiowowych pn. <strong><em>Podkarpackie po naszej myśli </em></strong>emitowanych na falach Radia Rzeszów oraz Radia Via:</p><p>&nbsp;</p><p><u><strong>Radio Rzeszów:</strong></u></p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>Marzec 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/1_rehab_tajecina_05_03%2012_10_rr.mp3">Audycja 1</a></em></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/2_20140319_konsult_rpo_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 2</em></a></li></ul><p><em><strong>Kwiecień 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/3_02042014_kresowa_osada.mp3">Audycja 3</a></em></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/4_16042014_konkurs_wiedzy.mp3"><em>Audycja 4</em></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/5_30042014_zamek_dzikow.mp3"><em>Audycja 5</em></a></li></ul><p><em><strong>Maj 2014</strong></em></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/6_14052014_twierdza_przemysl.mp3"><em>Audycja 6</em></a></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/7_28052014_%20bartix_malawa_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 7</em></a></li></ul><p><strong><em>Czerwiec 2014</em></strong></p><ul><li><em><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/8_16062014_biblioteka_przemysl_rr.mp3" target="_blank">Audycja 8</a><br /></em></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/9_25062014_admill_kolbuszowa_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 9</em></a></li></ul><p><strong><em>Lipiec 2014</em></strong></p><ul><li><em><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/10_09072014_primadent_rr.mp3" target="_blank">Audycja 10</a><br /></em></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/11_23072014_szik_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 11</em></a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><u><strong>Radio Via:</strong></u></p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>Marzec 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/1_konsultacje_rpo_via.mp3">Audycja 1</a></em></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_via/2_20140318_wspia_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 2</em></a></li></ul><p><strong><em>Kwiecień 2014</em></strong></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/3_02042014_konsult_rpo_marsz_via.mp3"><em>Audycja 3</em></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/4_16042014_rehab_tajec_via.mp3"><em>Audycja 4</em></a></li></ul><p><strong><em>Maj 2014</em></strong></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/5_07052014_strazacy_via.mp3"><em>Audycja 5</em></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/6_21052014_primadent_via.mp3"><em>Audycja 6</em></a></li></ul><p><em><strong>Czerwiec 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/7_03062014_%20pro_carpathia_via.mp3">Audycja 7</a><br /></em></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/8_18062014_smak_gorno_via.mp3"><em>Audycja 8</em></a></li></ul><p><em><strong>Lipiec 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/9_02072014_euroreg_targi_via.mp3">Audycja 9</a><br /></em></li><li><a target="_self" href="/pliki/media/2014/radio_via/10_16072014_horyniec_via.mp3"><em>Audycja 10</em></a></li></ul><p>&nbsp;</p> Ogloszenia o naborach 2014-07-23 12:57:55 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3335 <p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2970">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2013)&nbsp;<font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font></span><font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><span style="color: rgb(255,0,0)"><br /><font color="#000000">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3320"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></span></font></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2725"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013 sierpień)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br /></font></span></span></span></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3331" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">Zmiany do Regulaminu</a></strong></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2721"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br />- <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany18"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></font></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="https://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2389"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013) </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<font color="#ff0000">&nbsp;<br /></font></font></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">-&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3330" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">Zmiany do Regulaminu</a></strong></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1905">Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a> (nabór 2012)<font color="#525252" size="2">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</font><br /></span>&nbsp; -&nbsp; <strong><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3334">Zmiany do Regulaminu</a></strong><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; </span><u><br /></u></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1725">Nabór wniosków w ramach działania 1.1&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><font size="2">- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1715">Nabór wniosków w ramach działania 1.3&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br /><font color="#000000">- </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany14"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /></span></span></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1794">Nabór wniosków w ramach działania 1.4&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font></span><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2">&nbsp;</font><br /></span></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany13"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span><u><br /></u></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1178">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2011) <font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font><font color="#525252">&nbsp;<br />&nbsp; <font color="#000000">&nbsp;- </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany10"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a>&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.eu/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/441"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2011)</font>&nbsp;- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span>&nbsp;<br /><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany11"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></font></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie10"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie9"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.2&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany9"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie8"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany8"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie7"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zamknięty</span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie6"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br /><font color="#525252" size="2">&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany6"><strong><font size="2">Zmiany do Regulaminu</font></strong><br /></a></span>&nbsp; <span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie5"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany5"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie4"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony<br />&nbsp;&nbsp;<font color="#525252">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany4"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie3"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie2"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany2"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie1"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p> Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.4 schemat A oś I RPO WP - nabór 2013 2014-07-18 09:36:48 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3325 <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:">Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków złożonych w terminie od 30.09.2013 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.<br /></span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="748" style="margin-left:-2.0pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; border:none;mso-border-alt:double #FFC000 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184; mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;mso-border-insideh:.75pt solid #FFC000; mso-border-insidev:.75pt solid #FFC000"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:69.85pt"> <td width="96" style="width:71.75pt;border-top:double 1.5pt;border-left:double 1.5pt; border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid 1.0pt;border-color:#FFC000; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid .75pt;mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Oś </span></b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">p<b>riorytetowa</b><o:p></o:p></span></p></td> <td width="95" style="width:71.25pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Działanie</span></b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="73" style="width:55.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Liczba projektów ocenionych pozytywnie</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="73" style="width:55.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Liczba projektów ocenionych negatywnie</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="81" style="width:60.5pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Liczba projektów nie podlegających rozpatrzeniu<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="66" style="width:49.5pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Liczba rezygnacji</span></b><span style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="81" style="width:60.5pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie<br /> w zł</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="95" style="width:71.5pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">W tym wartość wnioskowanego dofinansowania<br /> z EFRR<br /> w zł</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="88" style="width:66.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:double 1.5pt; mso-border-left-alt:solid .75pt;mso-border-bottom-alt:solid .75pt;mso-border-right-alt: double 1.5pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów&nbsp; zgodnie z ogłoszeniem<br /> w zł</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:17.45pt"> <td width="96" style="width:71.75pt;border-top:none;border-left:double #FFC000 1.5pt; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:solid .75pt; mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt:double 1.5pt; mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">I. Konkurencyjna <br /> i innowacyjna gospodarka<o:p></o:p></span></p></td> <td width="95" style="width:71.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">1.4&nbsp;Promocja gospodarcza <br /> i aktywizacja inwestycyjna regionu&nbsp;Schemat A Projekty inwestycyjne<o:p></o:p></span></p></td> <td width="73" style="width:55.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">1<o:p></o:p></span></p></td> <td width="73" style="width:55.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">6<o:p></o:p></span></p></td> <td width="81" style="width:60.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">0<o:p></o:p></span></p></td> <td width="66" style="width:49.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">1<o:p></o:p></span></p></td> <td width="81" style="width:60.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">2&nbsp;675&nbsp;569,49<o:p></o:p></span></p></td> <td width="95" style="width:71.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">1&nbsp;659&nbsp;267,87<o:p></o:p></span></p></td> <td width="88" style="width:66.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:double #FFC000 1.5pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">33&nbsp;000&nbsp;000,00<o:p></o:p></span></p></td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Lista wniosków o dofinansowanie, które otrzymały pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne:</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">&nbsp;</p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:62.1pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: double #FFC000 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.75pt solid #FFC000;mso-border-insidev:.75pt solid #FFC000"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:18.55pt"> <td width="331" style="width:248.1pt;border:double #FFC000 1.5pt;border-bottom: solid #FFC000 1.0pt;mso-border-alt:double #FFC000 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:18.55pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Nr KSI SIMIK 07-13<o:p></o:p></span></b></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:20.2pt"> <td width="331" style="width:248.1pt;border:double #FFC000 1.5pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:20.2pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">WND-RPPK.01.04.00-18-005/13<o:p></o:p></span></p></td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:"><o:p></o:p></span></p> Nabór propozycji projektów o charakterze strategicznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2014-07-16 08:03:48 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3323 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Celem naboru jest wyłonienie propozycji projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Projekty te stanowić będą zbiór przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów RPO WP na lata 2014-2020. Wyłonione przedsięwzięcia będą realizowane w trybie pozakonkursowym, o którym mowa w projekcie ustawy <em>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. </em><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Wybór inwestycji ma na celu wsparcie podstawowej infrastruktury publicznej (komunikacyjnej, zdrowotnej), a także wzmacnianie gałęzi uznanych za ważne filary rozwoju Województwa Podkarpackiego poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Nabór projektów obejmuje:</p><ul><li style="text-align: justify;">wsparcie zaplecza badawczo-rozwojowego jednostek naukowych;</li><li style="text-align: justify;">inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub dróg krajowych;</li><li style="text-align: justify;">inwestycje dotyczące taboru kolejowego dla połączeń regionalnych;</li><li style="text-align: justify;">inwestycje dotyczące linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, w tym dworce;</li><li style="text-align: justify;">inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem podmiotów ochrony zdrowia.</li></ul><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Termin naboru: <strong>16 lipca - 5 września 2014 r. </strong><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać:<br /><strong>w wersji elektronicznej</strong> na adres e-mail: <a href="mailto:drp@podkarpackie.pl">drp@podkarpackie.pl</a> (z tematem: <em>Zgłoszenie propozycji projektu o charakterze strategicznym</em>).<br />oraz <br /><strong>w wersji papierowej na adres: </strong><br />Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego<br />Departament Zarządzania RPO<br />Al. Łukasza Cieplińskiego 4<br />35-010 Rzeszów<br />z dopiskiem:<em> &bdquo;Zgłoszenie propozycji projektu o charakterze strategicznym&rdquo;</em><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Informacji udziela Oddział identyfikacji i wsparcia projektów pozakonkursowych w Departamencie Zarządzania RPO, nr tel. (17) 747 63 49 lub (17) 747 63 50. <br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje: <br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/"><strong>www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/</strong></a></p> Biuletyn informacyjny RPO WP na lata 2007-2013 w 2014 r. 2014-07-15 11:31:32 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3318 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 &quot;Inwestujemy w rozwój&quot;. Numery z 2014 roku.<br /></span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Biuletyn Nr 1/2014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 2/2014</em></strong>&nbsp; </em></strong></span></span></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><em><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3121" target="_blank"><img width="170" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/1_2014_biul_okl_popr.png" /></a>&nbsp;<a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3314" target="_blank"><img width="170" height="240" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/2_2014_biul_okl.PNG" alt="" /></a> <br /></em></span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>