Nowości w portalu RPO WP na lata 2007 - 2013 http://www.rpo.podkarpackie.pl opis Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.4 schemat A RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2013 2014-07-31 13:35:52 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3347 <p><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:" new="">Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r., w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 &ndash; Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013.</span></p><p>&nbsp;</p><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="94%" style="width:94.94%;margin-left:10.6pt;border-collapse:collapse;border:none; mso-border-alt:double #FFC000 1.5pt;mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-border-insideh:.75pt solid #FFC000;mso-border-insidev:.75pt solid #FFC000"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;page-break-inside:avoid; height:13.8pt"> <td width="3%" style="width:3.86%;border-top:double 1.5pt;border-left:double 1.5pt; border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid 1.0pt;border-color:#FFC000; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid .75pt;mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Lp.<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="21%" style="width:21.82%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="15%" style="width:15.38%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Wnioskodawca<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="30%" style="width:30.12%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Tytuł projektu<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="16%" style="width:16.32%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Wynik oceny<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Dopuszczającej negatywna/ pozytywna<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="12%" style="width:12.5%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:double 1.5pt; mso-border-left-alt:solid .75pt;mso-border-bottom-alt:solid .75pt;mso-border-right-alt: double 1.5pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">Wynik oceny jakościowej <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:">(ilość uzyskanych punktów)<o:p></o:p></span></b></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid; height:1.0cm"> <td width="3%" style="width:3.86%;border-top:none;border-left:double #FFC000 1.5pt; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:solid .75pt; mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt:double 1.5pt; mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 2.85pt; text-indent: 0cm;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:">&nbsp;</span></p></td> <td width="21%" style="width:21.82%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:">WND-RPPK.01.04.00-18-005/13<o:p></o:p></span></p></td> <td width="15%" style="width:15.38%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:">Gmina Boguchwała<o:p></o:p></span></p></td> <td width="30%" style="width:30.12%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:">Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenu inwestycyjnego w Boguchwale<o:p></o:p></span></p></td> <td width="16%" style="width:16.32%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">pozytywna<o:p></o:p></span></p></td> <td width="12%" style="width:12.5%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">68<o:p></o:p></span></p></td> </tr> </tbody></table></div><p>&nbsp;</p> Wyniki oceny merytorycznej projektów rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej i działanie 1.3 RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2013 - 31.07.2014 2014-07-31 11:53:46 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3343 <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="text-align: justify; font-family: Arial, sans-serif;">Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach od 29 sierpnia do 4 października 2013 r., w ramach działania 1.3 <i>Regionalny System Innowacji</i>, Oś priorytetowa I <i>Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka</i>, RPO WP na lata 2007-2013, przywróconych do oceny w wyniku uznanych protestów od negatywnej oceny merytorycznej (finansowej i ekonomicznej oraz technicznej i technologicznej w oparciu o kryteria dopuszczające). <sup>1</sup></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:double #FFC000 1.5pt; mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;mso-border-insideh:.75pt solid #FFC000; mso-border-insidev:.75pt solid #FFC000"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;page-break-inside:avoid; height:13.8pt"> <td width="3%" style="width:3.2%;border-top:double 1.5pt;border-left:double 1.5pt; border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid 1.0pt;border-color:#FFC000; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid .75pt;mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Lp.<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="14%" style="width:14.6%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="25%" style="width:25.54%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Wnioskodawca<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="31%" style="width:31.92%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Tytuł projektu<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="13%" style="width:13.68%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Wynik oceny dopuszczającej negatywna/ pozytywna<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="11%" style="width:11.06%;border-top:double #FFC000 1.5pt; border-left:none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:double 1.5pt; mso-border-left-alt:solid .75pt;mso-border-bottom-alt:solid .75pt;mso-border-right-alt: double 1.5pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:13.8pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:">Wynik oceny jakościowej (ilość uzyskanych punktów)<o:p></o:p></span></b></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;page-break-inside:avoid;height:1.0cm"> <td width="3%" style="width:3.2%;border-top:none;border-left:double #FFC000 1.5pt; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-left-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 2.85pt; text-indent: 0cm;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9.0pt;font-family:">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:">&nbsp;</span></p></td> <td width="14%" style="width:14.6%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">WND-RPPK-01.03.00-18-044/13<o:p></o:p></span></p></td> <td width="25%" style="width:25.54%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">ENFORMATIC SP&Oacute;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<o:p></o:p></span></p></td> <td width="31%" style="width:31.92%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">Zbadanie możliwości śledzenia, identyfikacji i kontroli jakości przy użyciu 16-32 kanałowej kamery do obrazowania spektralnego w zakresie 400-1000 nm.<o:p></o:p></span></p></td> <td width="13%" style="width:13.68%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">Pozytywna<o:p></o:p></span></p></td> <td width="11%" style="width:11.06%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-right-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">95<o:p></o:p></span></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid; height:1.0cm"> <td width="3%" style="width:3.2%;border-top:none;border-left:double #FFC000 1.5pt; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:solid .75pt; mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt:double 1.5pt; mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 2.85pt; text-indent: 0cm;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9.0pt;font-family:">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:">&nbsp;</span></p></td> <td width="14%" style="width:14.6%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">WND-RPPK-01.03.00-18-043/13<o:p></o:p></span></p></td> <td width="25%" style="width:25.54%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">CENTRUM PRALNICZE EKO-STYL SP&Oacute;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<o:p></o:p></span></p></td> <td width="31%" style="width:31.92%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:">Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin.<o:p></o:p></span></p></td> <td width="13%" style="width:13.68%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">Pozytywna<o:p></o:p></span></p></td> <td width="11%" style="width:11.06%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:" unicode="">85<o:p></o:p></span></p></td> </tr> </tbody></table><p style="text-align: left;">1&nbsp;<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;">Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8424/14 oraz Nr 356/8425/14 z dnia 3 czerwca 2014 r.</span></p></div><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><div id="ftn1">&nbsp;</div><p>&nbsp;</p> Ogłoszenie o zamówieniu 2014-07-28 08:36:56 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3338 <p style="text-align: center;"><strong>Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. <br /><em>Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej </em><br /></strong><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. <em>Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej.</em><br /><br />Celem badania jest ocena potencjalnych efektów inwestycji komunikacyjnych podejmowanych w ramach działania 2.1 RPO WP w kontekście poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, a tym samym jego atrakcyjności inwestycyjnej.<br /><br /><br />Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są na stronie internetowej <a href="http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/1033-or-iv-272-2-14-2014-wykonanie-badania-ewaluacyjnego">Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.&nbsp;</a> <strong><br /></strong></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p> Audycje radiowe pn. Podkarpackie po naszej myśli w 2014 r. 2014-07-24 11:13:07 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3337 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Zachęcamy do odsłuchania audycji radiowowych pn. <strong><em>Podkarpackie po naszej myśli </em></strong>emitowanych na falach Radia Rzeszów oraz Radia Via:</p><p>&nbsp;</p><p><u><strong>Radio Rzeszów:</strong></u></p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>Marzec 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/1_rehab_tajecina_05_03%2012_10_rr.mp3">Audycja 1</a></em></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/2_20140319_konsult_rpo_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 2</em></a></li></ul><p><em><strong>Kwiecień 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/3_02042014_kresowa_osada.mp3">Audycja 3</a></em></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/4_16042014_konkurs_wiedzy.mp3"><em>Audycja 4</em></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/5_30042014_zamek_dzikow.mp3"><em>Audycja 5</em></a></li></ul><p><em><strong>Maj 2014</strong></em></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/6_14052014_twierdza_przemysl.mp3"><em>Audycja 6</em></a></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/7_28052014_%20bartix_malawa_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 7</em></a></li></ul><p><strong><em>Czerwiec 2014</em></strong></p><ul><li><em><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/8_16062014_biblioteka_przemysl_rr.mp3" target="_blank">Audycja 8</a><br /></em></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/9_25062014_admill_kolbuszowa_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 9</em></a></li></ul><p><strong><em>Lipiec 2014</em></strong></p><ul><li><em><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/10_09072014_primadent_rr.mp3" target="_blank">Audycja 10</a><br /></em></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/11_23072014_szik_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 11</em></a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><u><strong>Radio Via:</strong></u></p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>Marzec 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/1_konsultacje_rpo_via.mp3">Audycja 1</a></em></li><li><a href="/pliki/media/2014/radio_via/2_20140318_wspia_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 2</em></a></li></ul><p><strong><em>Kwiecień 2014</em></strong></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/3_02042014_konsult_rpo_marsz_via.mp3"><em>Audycja 3</em></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/4_16042014_rehab_tajec_via.mp3"><em>Audycja 4</em></a></li></ul><p><strong><em>Maj 2014</em></strong></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/5_07052014_strazacy_via.mp3"><em>Audycja 5</em></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/6_21052014_primadent_via.mp3"><em>Audycja 6</em></a></li></ul><p><em><strong>Czerwiec 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/7_03062014_%20pro_carpathia_via.mp3">Audycja 7</a><br /></em></li><li><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/8_18062014_smak_gorno_via.mp3"><em>Audycja 8</em></a></li></ul><p><em><strong>Lipiec 2014</strong></em></p><ul><li><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/9_02072014_euroreg_targi_via.mp3">Audycja 9</a><br /></em></li><li><a target="_self" href="/pliki/media/2014/radio_via/10_16072014_horyniec_via.mp3"><em>Audycja 10</em></a></li></ul><p>&nbsp;</p> Ogloszenia o naborach 2014-07-23 12:57:55 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3335 <p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2970">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2013)&nbsp;<font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font></span><font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><span style="color: rgb(255,0,0)"><br /><font color="#000000">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3320"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></span></font></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2725"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013 sierpień)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br /></font></span></span></span></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3331" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">Zmiany do Regulaminu</a></strong></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2721"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br />- <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany18"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></font></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="https://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2389"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013) </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<font color="#ff0000">&nbsp;<br /></font></font></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">-&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3330" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">Zmiany do Regulaminu</a></strong></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1905">Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a> (nabór 2012)<font color="#525252" size="2">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</font><br /></span>&nbsp; -&nbsp; <strong><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3334">Zmiany do Regulaminu</a></strong><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; </span><u><br /></u></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1725">Nabór wniosków w ramach działania 1.1&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><font size="2">- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1715">Nabór wniosków w ramach działania 1.3&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br /><font color="#000000">- </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany14"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /></span></span></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1794">Nabór wniosków w ramach działania 1.4&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font></span><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2">&nbsp;</font><br /></span></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany13"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span><u><br /></u></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1178">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2011) <font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font><font color="#525252">&nbsp;<br />&nbsp; <font color="#000000">&nbsp;- </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany10"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a>&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.eu/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/441"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2011)</font>&nbsp;- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span>&nbsp;<br /><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany11"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></font></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie10"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie9"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.2&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany9"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie8"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany8"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie7"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zamknięty</span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie6"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br /><font color="#525252" size="2">&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany6"><strong><font size="2">Zmiany do Regulaminu</font></strong><br /></a></span>&nbsp; <span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie5"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany5"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie4"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony<br />&nbsp;&nbsp;<font color="#525252">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany4"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie3"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie2"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany2"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie1"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p> Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.4 schemat A oś I RPO WP - nabór 2013 2014-07-18 09:36:48 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3325 <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:">Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków złożonych w terminie od 30.09.2013 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.<br /></span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="748" style="margin-left:-2.0pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; border:none;mso-border-alt:double #FFC000 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184; mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;mso-border-insideh:.75pt solid #FFC000; mso-border-insidev:.75pt solid #FFC000"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:69.85pt"> <td width="96" style="width:71.75pt;border-top:double 1.5pt;border-left:double 1.5pt; border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid 1.0pt;border-color:#FFC000; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid .75pt;mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Oś </span></b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">p<b>riorytetowa</b><o:p></o:p></span></p></td> <td width="95" style="width:71.25pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Działanie</span></b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="73" style="width:55.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Liczba projektów ocenionych pozytywnie</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="73" style="width:55.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Liczba projektów ocenionych negatywnie</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="81" style="width:60.5pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Liczba projektów nie podlegających rozpatrzeniu<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="66" style="width:49.5pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Liczba rezygnacji</span></b><span style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="81" style="width:60.5pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie<br /> w zł</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="95" style="width:71.5pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">W tym wartość wnioskowanego dofinansowania<br /> z EFRR<br /> w zł</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> <td width="88" style="width:66.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:double 1.5pt; mso-border-left-alt:solid .75pt;mso-border-bottom-alt:solid .75pt;mso-border-right-alt: double 1.5pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:69.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów&nbsp; zgodnie z ogłoszeniem<br /> w zł</span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:17.45pt"> <td width="96" style="width:71.75pt;border-top:none;border-left:double #FFC000 1.5pt; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:solid .75pt; mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt:double 1.5pt; mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">I. Konkurencyjna <br /> i innowacyjna gospodarka<o:p></o:p></span></p></td> <td width="95" style="width:71.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">1.4&nbsp;Promocja gospodarcza <br /> i aktywizacja inwestycyjna regionu&nbsp;Schemat A Projekty inwestycyjne<o:p></o:p></span></p></td> <td width="73" style="width:55.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">1<o:p></o:p></span></p></td> <td width="73" style="width:55.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">6<o:p></o:p></span></p></td> <td width="81" style="width:60.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">0<o:p></o:p></span></p></td> <td width="66" style="width:49.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">1<o:p></o:p></span></p></td> <td width="81" style="width:60.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">2&nbsp;675&nbsp;569,49<o:p></o:p></span></p></td> <td width="95" style="width:71.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">1&nbsp;659&nbsp;267,87<o:p></o:p></span></p></td> <td width="88" style="width:66.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:double #FFC000 1.5pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.45pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">33&nbsp;000&nbsp;000,00<o:p></o:p></span></p></td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Lista wniosków o dofinansowanie, które otrzymały pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne:</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">&nbsp;</p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:62.1pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: double #FFC000 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.75pt solid #FFC000;mso-border-insidev:.75pt solid #FFC000"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:18.55pt"> <td width="331" style="width:248.1pt;border:double #FFC000 1.5pt;border-bottom: solid #FFC000 1.0pt;mso-border-alt:double #FFC000 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:18.55pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Nr KSI SIMIK 07-13<o:p></o:p></span></b></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:20.2pt"> <td width="331" style="width:248.1pt;border:double #FFC000 1.5pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:20.2pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">WND-RPPK.01.04.00-18-005/13<o:p></o:p></span></p></td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:"><o:p></o:p></span></p> Nabór propozycji projektów o charakterze strategicznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2014-07-16 08:03:48 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3323 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Celem naboru jest wyłonienie propozycji projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Projekty te stanowić będą zbiór przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów RPO WP na lata 2014-2020. Wyłonione przedsięwzięcia będą realizowane w trybie pozakonkursowym, o którym mowa w projekcie ustawy <em>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. </em><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Wybór inwestycji ma na celu wsparcie podstawowej infrastruktury publicznej (komunikacyjnej, zdrowotnej), a także wzmacnianie gałęzi uznanych za ważne filary rozwoju Województwa Podkarpackiego poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Nabór projektów obejmuje:</p><ul><li style="text-align: justify;">wsparcie zaplecza badawczo-rozwojowego jednostek naukowych;</li><li style="text-align: justify;">inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub dróg krajowych;</li><li style="text-align: justify;">inwestycje dotyczące taboru kolejowego dla połączeń regionalnych;</li><li style="text-align: justify;">inwestycje dotyczące linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, w tym dworce;</li><li style="text-align: justify;">inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem podmiotów ochrony zdrowia.</li></ul><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Termin naboru: <strong>16 lipca - 5 września 2014 r. </strong><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać:<br /><strong>w wersji elektronicznej</strong> na adres e-mail: <a href="mailto:drp@podkarpackie.pl">drp@podkarpackie.pl</a> (z tematem: <em>Zgłoszenie propozycji projektu o charakterze strategicznym</em>).<br />oraz <br /><strong>w wersji papierowej na adres: </strong><br />Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego<br />Departament Zarządzania RPO<br />Al. Łukasza Cieplińskiego 4<br />35-010 Rzeszów<br />z dopiskiem:<em> &bdquo;Zgłoszenie propozycji projektu o charakterze strategicznym&rdquo;</em><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Informacji udziela Oddział identyfikacji i wsparcia projektów pozakonkursowych w Departamencie Zarządzania RPO, nr tel. (17) 747 63 49 lub (17) 747 63 50. <br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje: <br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/"><strong>www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/</strong></a></p> Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – nabór 2013 sierpień - 14.07.2014 2014-07-15 11:51:42 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3319 <p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%; text-align: justify;">14 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zwiększenia wysokości dostępnych środków w ramach IV edycji naboru (nabór 2013 sierpień) w Działaniu 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B &ndash; Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, do kwoty 51 386 041,70 PLN.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru projektów z listy rezerwowej wniosków wybranych do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej, z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Przyznanie dofinansowania dla wniosków, o których mowa, ma charakter warunkowy, uzależniony od dostarczenia przez Wnioskodawców kompletu wymaganych dokumentów określonych w Regulaminie Konkursu oraz udokumentowania przez Wnioskodawców zgodności projektów z wymaganiami prawa wspólnotowego w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i prawidłowości przeprowadzonej procedury oceny w tym zakresie, a także z zastrzeżeniem, że kwoty dofinansowania dla projektów nie mogą być większe niż określone w niniejszej uchwale. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Podpisanie umów o dofinansowanie uzależnione jest od posiadania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 odpowiednich środków finansowych, wielkość dostępnego limitu środków wynika z wahań kursowych. <o:p></o:p></span></p> <ul><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">L<a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/podstawowa_1_1_b_2013_sierpie%C5%84_8857.pdf">ista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania działanie 1.1 schemat B &ndash; nabór 2013 sierpień</a></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/rezerwowa_1_1_b_2013_sierpie%C5%84_8857.pdf">Lista rezerwowa wniosków wybranych do dofinansowania działanie 1.1 schemat B &ndash; nabór 2013 sierpień</a><o:p></o:p></span></li></ul><p>&nbsp;</p> Biuletyn informacyjny RPO WP na lata 2007-2013 w 2014 r. 2014-07-15 11:31:32 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3318 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 &quot;Inwestujemy w rozwój&quot;. Numery z 2014 roku.<br /></span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Biuletyn Nr 1/2014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 2/2014</em></strong>&nbsp; </em></strong></span></span></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><em><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3121" target="_blank"><img width="170" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/1_2014_biul_okl_popr.png" /></a>&nbsp;<a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3314" target="_blank"><img width="170" height="240" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/2_2014_biul_okl.PNG" alt="" /></a> <br /></em></span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p> Promocja RPO WP 2014-07-15 11:28:06 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3317 <p>&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/454"><span style="font-size: larger;">Promocja projektów w ramach RPO WP </span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/promocja/3343-kabaretowe-wakacje-z-duchami"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Unijna &quot;Noc z duchami&quot; w Przemyślu</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3331-promujemy-podkarpacie-i-fundusze-unijne"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Ruszyła kampania promująca efekty wdrażania </span><em><span style="font-family: Arial;">RPO WP na lata 2007-2013</span></em></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3289-dziennikarze-sladami-unijnych-inwestycji" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Dziennikarze na wyjeździe studyjnym poświęconym projektom RPO WP</span><span style="font-size: larger;"> - czerwiec 2014 r.</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3183"><span style="font-size: larger;">Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w numerze 1/2014 biuletynu &bdquo;Inwestujemy w rozwój&rdquo; </span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3188-swietujemy-10-lat-w-ue"><em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Unia &ndash; strzał w 10-tkę </span></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&ndash; impreza plenerowa na rzeszowskim Rynku</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3102"><span style="font-size: larger;">10 lat Polski w UE</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/3155-mlodzi-wiedza-duzo-o-funduszach-europejskich"><em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim</span></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> &ndash; V edycja</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3111-dzien-z-projektem-rpo"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Dzień z projektem RPO - 25.03.2014 r.</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/253"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Projekty RPO WP na falach radiowych w 2014 r.</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/262" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Cykl programów telewizyjnych pn. </span><em><span style="font-size: larger;">Podkarpackie po naszej myśli </span></em><span style="font-size: larger;">w 2014 r. (PLAYLISTA)</span></a><span style="font-size: larger;"><br /></span></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2982" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w biuletynie 4/2013 &bdquo;Inwestujemy w rozwój&rdquo;</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/2839-podsumowano-stan-wdrazania-rpo-wp-w-2013-roku" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Konferencja roczna RPO WP</span></span></a><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/208/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2165" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">Prace laureatów konkursu pn. <strong><em>PROJEKTY UNIJNE W UJĘCIU ARTYSTYCZNYM </em></strong>w kategoriach: </span><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/246/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2920" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><em><span style="font-size: larger;">fotografia</span></em></span></strong></a><em><span style="font-size: larger;">, <a href="http://www.youtube.com/watch?list=PLbQ7smMovFbwvKaZjcEFWqz0yW3oxLlRl&amp;v=oyGAm4Zd9M4" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);">film krótkometrażowy</span></strong></a>, </span><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/246/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2922" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">praca plastyczna</span></span></strong></a></em></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/244/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2777"><span style="font-size: larger;">Konkurs Projekty unijne w ujęciu artystycznym rozstrzygnięty</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/2698-o-nowej-perspektywie-finansowej-i-planowanych-przedsiewzieciach-na-konferencji-prasowej"><span style="font-size: larger;">Wyjazd studyjny dla dziennikarzy i konferencja prasowa Marszałka Województwa Podkarpackiego</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/wspopraca-midzynarodowa/aktualnoci/2637-europejskiej-dni-dobrosasiedztwa"><span style="font-size: larger;">Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2013 [VIDEO]</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2740"><span style="font-size: larger;">O Funduszach Europejskich w plenerze</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/244/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2701"><em><span style="font-size: larger;">II Rodzinny Rajd Rowerowy z Funduszami Europejskimi </span></em><span style="font-size: larger;">&ndash; 1 września 2013 r., Rzeszów</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/244/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2710"><em><span style="font-size: larger;">Pożegnanie wakacji z Funduszami Europejskimi &ndash; Piknik rodzinny regionalnych atrakcji &ndash; Stalowa Wola 2013</span><span style="font-family: Arial;"> r.</span></em></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Regionalny-Program-Operacyjny-Wojew%C3%B3dztwa-Podkarpackiego-na-lata-2007-2013/110500015704142?sk=wall" target="_blank"><span style="font-size: larger;">RPO na Facebooku</span></a><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/93/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/806"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/93/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1204"><span style="font-size: larger;">Wytyczne w zakresie informacji i promocji</span></a><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pl/rozwoj-regionalny/608-unia-i-klas"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.eu/109"><span style="font-size: larger;">Biuletyn<em> Inwestujemy w rozwój</em></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/123"><span style="font-size: larger;">Kurs wymiany PLN/EURO, wg którego określa się wartość projektu</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/124"><span style="font-size: larger;">Logotypy</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/183"><span style="font-size: larger;">Szkolenia dla beneficjentów RPO WP</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/72"><span style="font-size: larger;">Dane kontaktowe</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/promocja/dzialania_promocyjne"><span style="font-size: larger;">Archiwum Działań Promocyjnych zamieszczone na Wrotach Podkarpackich </span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p> Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (2/2014) 2014-07-15 11:02:20 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3314 <p style="text-align: justify;"><em>Szanowni Państwo, </em><br /><br />Zapraszamy do lektury drugiego w tym roku numeru biuletynu RPO WP <em>Inwestujemy w rozwój. </em>Przedstawiamy m.in. możliwości finansowania projektów turystycznych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wspominamy świętowanie 10-lecia&nbsp; naszej obecności w Unii Europejskiej. Zapraszamy do odwiedzenia Kresowej Osady w Baszni Dolnej &ndash; projektu zrealizowanego przy udziale środków RPO WP. Proponujemy również odwiedzenie Przemyśla &ndash; miasta, w którym aż &bdquo;roi się&rdquo; od unijnych inwestycji.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Wersje <strong>Biuletynu:</strong><br />&nbsp;</p><ul><li><strong><em><a href="http://s-print.com.pl/biuletyn/podkarpackie_region_turystyczny/">mobilna;</a></em></strong></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/140708_inwest_2_2014.pdf"><strong><em>do pobrania</em></strong> (.pdf)</a><br />&nbsp;</li></ul> Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach działania 1.4 Schemat B RPO WP - nabór 2011 - zmiana 8801 2014-07-14 13:52:08 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3311 <p>&nbsp;<span style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">W dniu 8 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał ponownej oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt pn.&nbsp;<i>&bdquo;</i>Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki POLNA S.A. na MT AUTOMATICON 2012 w Warszawie, Polska w dn. 20-23.03.2012r., jako Wystawca<i>&rdquo;</i>, złożony przez Zakłady Automatyki &bdquo;POLNA&rdquo; S.A. w ramach osi priorytetowej I&nbsp;Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B &ndash; Projekty pozainwestycyjne,</span><span style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.&nbsp;</span></p><p>&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li style="margin: 0px;"><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/podstawowa_1_4_b_2011_8801.pdf">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania 1.4 schemat B - nabór 2011</a></li></ul> Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach działania 1.3 RPO WP - nabór 2012 - zmiana 8800 2014-07-14 13:47:12 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3310 <p>&nbsp;<span style="font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">8 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał ponownej oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt pn. ,,Matematyczne metody wsparcia decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwie&rdquo;, złożony przez TOP S.A. w ramach osi priorytetowej I&nbsp;Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji,</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 15.333332061767578px; font-family: Arial, sans-serif;">Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</span></p><ul><li><a href="/pliki/file/os_I/altualnosci%20zalaczniki/podstawowa_1_3_2012_8800.pdf">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania 1.3 - nabór 2012</a></li></ul> Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.3 oś I RPO WP – nabór 2013 2014-07-14 13:16:01 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3309 <p>&nbsp;<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 115%;">Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny formalnej wniosków o dofinasowanie projektów &nbsp;złożonych w terminie od dnia 29.08.2013 r. do dnia 4.10.2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.<br /></span></p><p>&nbsp;</p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="745" style="margin-left:2.75pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; border:none;mso-border-alt:double #FFC000 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184; mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;mso-border-insideh:.75pt solid #FFC000; mso-border-insidev:.75pt solid #FFC000"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:80.85pt"> <td width="85" style="width:63.75pt;border-top:double 1.5pt;border-left:double 1.5pt; border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid 1.0pt;border-color:#FFC000; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid .75pt;mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:80.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Oś priorytetowa <o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="72" style="width:54.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:80.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Działanie<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="72" style="width:54.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:80.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Liczba projektów ocenionych pozytywnie<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="72" style="width:54.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:80.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Liczba projektów ocenionych negatywnie<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="84" style="width:63.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:80.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Liczba projektów nie podlegających rozpatrzeniu<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="72" style="width:54.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:80.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Liczba rezygnacji<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="84" style="width:63.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:80.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie w zł<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="96" style="width:72.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-top-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:80.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">W tym wartość wnioskowanego dofinansowania<br /> &nbsp;z EFRR w zł<o:p></o:p></span></b></p></td> <td width="108" style="width:81.0pt;border-top:double #FFC000 1.5pt;border-left: none;border-bottom:solid #FFC000 1.0pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:double 1.5pt; mso-border-left-alt:solid .75pt;mso-border-bottom-alt:solid .75pt;mso-border-right-alt: double 1.5pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:80.85pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z EFRR&nbsp; oraz z Budżetu Państwa zgodnie <br /> z ogłoszeniem w zł<o:p></o:p></span></b></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:52.95pt"> <td width="85" style="width:63.75pt;border-top:none;border-left:double #FFC000 1.5pt; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-top-alt:solid .75pt; mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt:double 1.5pt; mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt:#FFC000;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:52.95pt"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka<o:p></o:p></span></p></td> <td width="72" style="width:54.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:52.95pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">1.3 Regionalny system innowacji<o:p></o:p></span></p></td> <td width="72" style="width:54.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt;mso-border-top-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-alt: solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:52.95pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">0<o:p></o:p></span></p></td> <td width="72" nowrap="" style="width:54.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:52.95pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">3<o:p></o:p></span></p></td> <td width="84" nowrap="" style="width:63.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:52.95pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">1<o:p></o:p></span></p></td> <td width="72" nowrap="" style="width:54.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:52.95pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">1<o:p></o:p></span></p></td> <td width="84" nowrap="" style="width:63.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:52.95pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">0,00<o:p></o:p></span></p></td> <td width="96" nowrap="" style="width:72.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:solid #FFC000 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; mso-border-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-bottom-alt:double #FFC000 1.5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:52.95pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">0,00<o:p></o:p></span></p></td> <td width="108" style="width:81.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double #FFC000 1.5pt;border-right:double #FFC000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid #FFC000 .75pt;mso-border-left-alt:solid #FFC000 .75pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:52.95pt"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif;">10 000 000,00<o:p></o:p></span></p></td> </tr> </tbody></table><p>&nbsp;</p> Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej 2.1. F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka 2014-07-14 11:39:44 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3306 <div>Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku złożonego w terminie od dnia 31.03.2014 r. do dnia 08.05.2014 r. w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania&nbsp; 2.1 Infrastruktura komunikacyjna,<br />schematu F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka</div><div>&nbsp;</div><div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center"><colgroup><col width="138" /><col width="114" /><col width="108" /><col width="108" /><col width="145" /><col width="161" /><col width="189" /></colgroup><tbody><tr height="100"><td height="100" width="138" style="text-align: center"><strong>Oś priorytetowa, działanie</strong></td><td width="114" style="text-align: center"><strong>Liczba projektów ocenionych pozytywnie</strong></td><td width="108" style="text-align: center"><strong>Liczba projektów ocenionych negatywnie</strong></td><td width="108" style="text-align: center"><strong>Liczba rezygnacji</strong></td><td width="145" style="text-align: center"><strong>Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie w zł</strong></td><td width="161" style="text-align: center"><strong>w tym wartość wnioskowanego dofinansowania <br />w zł</strong></td><td width="189" style="text-align: center"><strong>Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zgodnie <br />z ogłoszeniem w zł</strong></td></tr><tr height="120"><td height="120" width="138" style="text-align: center"><br /><strong>II Infrastruktura techniczna, 2.1 Infrastruktura komunikacyjna<br /></strong></td><td width="114" style="text-align: center"><strong>1</strong></td><td width="108" style="text-align: center"><strong>0</strong></td><td width="108" style="text-align: center"><strong>0</strong></td><td width="145" style="text-align: center"><strong>34&nbsp;558&nbsp;291,49</strong></td><td width="161" style="text-align: center"><strong>997 272,10</strong></td><td width="189" style="text-align: center"><strong>1&nbsp;000&nbsp;000,00</strong></td></tr></tbody></table></div> Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2014 r. 2014-07-08 13:36:52 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3301 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2014 roku</strong><br /></span></span></p><p><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/plan_pracy_km_na_2014.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/plan_pracy_km_na_2014.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Plan pracy Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 na 2014 rok&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p><hr /><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 19 marca 2014r.</span></span></strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchw_nr69_dot_protok_xx_mp_rpowp.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 69/XXII/14 w sprawie przyjęcia Protokołu z XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP w dniu 21 czerwca 2013 r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchw_nr70_dot_protok_xxi_km.pdf">Uchwała nr&nbsp; 70/XXII/14 w sprawie przyjęcia Protokołu z XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP w dniach 25-26 września 2013 r.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/uchw_nr71_dot_spr_i_polr_2013r.pdf" target="_blank">Uchwała nr 71/XXII/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za I półrocze 2013 r.</a><br /></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><u>Załączniki do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/spraw_okr_z_real_rpo_wp_za_i_polr_2013r.doc" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP - I półrocze 2013 r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_1.xls" target="_blank">załącznik&nbsp; 1</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_2.xls" target="_blank">załącznik 2</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_3.xls" target="_blank">załącznik 3</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_4.xls" target="_blank">załącznik 4</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_5_form_dot_prom_i_inf.doc" target="_blank">załącznik 5</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_6_tabela_pozarzadowe.xls" target="_blank">załącznik 6</a><br /></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchw_nr72_dot_kryteriow_rpo_wp.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 72/XXII/14 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP</span></span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załącznik do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_72_z_zalacz/kryteria_tekst_jedn_zatw_zm.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Jednolity tekst Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP &ndash; załącznik do uchwały Komitetu Monitorującego RPO WP nr 72/XXII/14 z dnia 19 marca 2014r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/uchw_nr_73_dot_spraw_ii_polr_2013r.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 73/XXII/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za II półrocze 2013 r.</span></span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załączniki do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/spraw_okr_z_real_rpowp_za_ii_polr_2013r.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP - II półrocze 2013r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_1.xls">załącznik&nbsp; 1</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_2.xls">załącznik 2</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_3.xls">załącznik 3</a><br /></span></span></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_4.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 4</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><u>Prezentacje z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP</u><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/przezentacje/prez_stan_real_rpowp_xxii_pos.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/przezentacje/prez_km_a_czernecki.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Projekty&nbsp; miasta Jasła&nbsp; współfinansowane ze środków&nbsp; EFRR&nbsp; w ramach&nbsp; RPO WP 2007-2013 realizowane w celu usuwania skutków powodzi&nbsp; z 2010 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół</span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/140703_protok_xxii_km.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 19 marca 2014 r.</span></span></a></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załączniki do protokołu:</u></span></span></p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/140703_porz_obr_xii.pdf">Porządek obrad XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/140703_lista_os_xxii_km.pdf">Lista osób obecnych na XXII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP.</a><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><hr /><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><strong>XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 18 czerwca 2014r.</strong><br /><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_uchw_protok_z_xii.pdf">Uchwała nr 74/XXIII/14 w sprawie przyjęcia protokołu z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 19 marca 2014 r.</a><br /></span></span></li></ul><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_uchw_spr_z2013r.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 75/XXIII/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WP za 2013 r.</span></span></a></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załącznik do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_sprawozdanie_roczne_za_2013_r.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za 2013 r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_1_5.xls">załącznik&nbsp; 1-5</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_6_eu_2020.xls">załącznik 6</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_7_rmb.xls">załącznik 7</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_6_eu_2020.xls">załącznik 8</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_9_iif.xls">załącznik 9</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_10_info_promo.doc">załącznik 10</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_11_srodowisko.doc">załącznik 11</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_12_bad_ewal.doc">załącznik 12</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_13_rekomend.doc">załącznik 13</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 14 :<br /></span></span><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_zal_14_legenda.doc"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /><strong>legenda</strong>;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_zal_14_mapa.pdf"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /><strong>mapa</strong></a></li></ul><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_15_pkd.xls">załącznik 15</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_16_uchw_km.xls">załącznik 16</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_17_projekty_po.xls">załącznik 17</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_18_przykl_komplem.xls">załącznik 18</a><br /></span></span></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_19.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 19</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><u>Prezentacje z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP:</u><br /><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140708_stan_realizacji_rpo_7_13_prezentacja.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li></ul> Unijna noc kabaretowa w Przemyślu 2014-07-02 13:18:27 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3299 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Już od 15 czerwca 2014 r. w konkursach wiedzy na temat Unii Europejskiej będzie można wygrać zaproszenie na widowisko <strong><em>Kabaretowe Wakacje z Duchami</em></strong>, które odbędzie się na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu w dniu 11 lipca br.<br />&nbsp;&nbsp; Konkursy odbywać się będą na antenach stacji radiowych: Radio Eska Rzeszów, Radio Via, Radio Rzeszów, Radio RDN Małopolska, Akademickie Radio Centrum oraz na profilu facebookowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p><p>&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;"><b>&nbsp;&nbsp; Uwaga !!! Zaproszenie na widowisko można wygrać </b><b>biorąc udział wyłącznie w konkursach radiowych oraz odpowiadając na pytanie umieszczone na profilu facebookowym RPO WP.</b></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>&nbsp;&nbsp; Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Wioletta Rejman, e-mail: <a href="mailto:w.rejman@podkarpackie.pl">w.rejman@podkarpackie.pl</a></b></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Pobierz:</strong></p><ul><li><strong><em><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_06/140605_kab_noc_lip14.pdf">Plakat</a></em><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_06/140605_kab_noc_lip14.pdf"> (.pdf)</a></strong></li><li><strong><em><a href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_06/140616_regul_noc_wiecej.pdf" target="_blank">Regulamin konkursu radiowego, w którym można wygrać zaproszenia na imprezę (dotyczy rozgłośni: VIA, Rzeszów, Centrum, RDN Małopolska);</a><br /></em></strong></li><li><a href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_06/140616_regul_radio_eska.pdf" target="_blank"><strong><em>Regulamin konkursu radiowego, w którym można wygrać zaproszenia na imprezę (dotyczy Radia ESKA);</em></strong></a></li></ul><p>&nbsp;</p> Miasto Przemyśl 2014-06-30 15:18:19 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3297 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_przemysl_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w Przemyślu. Stan na dzień </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_przemysl_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat przeworski 2014-06-30 15:17:13 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3296 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/przewor_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie przeworskim. Stan na dzień</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/przewor_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat mielecki 2014-06-30 15:15:40 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3295 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/mielec_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie mieleckim. Stan na dzień </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/mielec_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat jasielski 2014-06-30 15:14:45 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3294 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/jasiel_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie jasielskim. Stan na dzień </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/jasiel_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat strzyżowski 2014-06-30 15:13:39 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3293 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/strzyz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie strzyżowskim. Stan na dzień</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/strzyz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat kolbuszowski 2014-06-30 15:12:25 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3292 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/kolbusz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie kolbuszowskim. Stan na dzień </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/kolbusz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat leski 2014-06-30 15:11:25 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3291 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/leski_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie leskim. Stan na dzień </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/leski_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat lubaczowski 2014-06-30 15:10:24 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3290 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/lubacz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie lubaczowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></p> Powiat ropczycko-sędziszowski 2014-06-30 15:09:26 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3289 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/rop_sedz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></p> Miasto Rzeszów 2014-06-30 15:08:21 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3288 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w Rzeszowie. Stan na dzień </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat sanocki 2014-06-30 15:07:22 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3287 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/sanocki_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie sanockim. Stan na dzień </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/sanocki_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat niżański 2014-06-30 15:06:20 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3286 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/nizan_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie niżańskim. Stan na dzień </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/nizan_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p> Powiat stalowowolski 2014-06-30 15:05:13 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3285 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/stalowo_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie stalowowolskim. Stan na dzień </span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/stalowo_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">31.03.2014 r.</span></span></a></span></span></p>